X Liceum Ogólnokształcące

Spis treści

MOCNE STRONY X LO W BIAŁYMSTOKU

 1. Szkoła posiada sukcesy w pracy z uczniem zdolnym. W 2007 roku w rankingu olimpijskim Kuriera Porannego i Podlaskiego Kuratora Oświaty szkoła zajęła 12. miejsce w województwie.
 2. Sukcesy w przygotowywaniu do egzaminu maturalnego uczniów. Do szkoły trafiają uczniowie o niskich kompetencjach po ukończeniu gimnazjum. Szkoła efektywnie przygotowuje tych uczniów do egzaminu maturalnego. Dowodem skutecznej pracy nauczycieli w tym zakresie jest systematyczny wzrost Edukacyjnej Wartości Dodanej oraz 100% zdawalność egzaminu maturalnego z języka polskiego i języków obcych.
 3. W rankingu miejskim wyników egzaminu maturalnego 2013 z języka polskiego szkoła wraz z ośmioma innymi białostockimi liceami zajęła 1. miejsce ze 100% zdawalnością.
 4. Szkoła prowadzi zajęcia wyrównawcze ze wszystkich przedmiotów maturalnych dla uczniów z trudnościami w nauce. Na terenie placówki realizowany jest projekt unijny „X LO w Białymstoku - Akademią rozwoju kompetencji kluczowych”. W szkole działa 10 kół zainteresowań. Wizytówką szkoły jest laureat międzynarodowych
  i ogólnopolskich konkursów, przeglądów, festiwali - Żeński Chór X LO.
 5. Szkoła posiada ogólnopolskie certyfikaty kształcenia: „Szkoła Przedsiębiorczości”, „Szkoła na Medal”, „Szkoła Odkrywców Talentów”.
 6. W szkole realizowane są autorskie programy nauczania.
 7. W szkole stosowane są nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem technologii ITC. Na platformie moodle realizowane są dodatkowe zajęcia z matematyki, fizyki, geografii, języka niemieckiego. Z zajęć tych mogą korzystać uczniowie z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.
 8. W realizacji swoich statutowych zadań szkoła współpracuje z wieloma partnerami, np.:
  Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI Z BIAŁEGOSTOKU:
  a) Uniwersytetem w Białymstoku
  • Wydział Filologiczny, Klub Humanistów Uniwersytetu w Białymstoku - w ramach edukacji humanistycznej.
  • Wydział Biologii w ramach projektu edukacyjnego ”Spotkania z nauką”.
  • Wydział Fizyki - w ramach realizacji zajęć pozalekcyjnych z fizyki w LABFIZ
  b) Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Białymstoku w ramach działalności Żeńskiego Chóru X LO.
  Z IPN ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU - przy realizacji projektów „Świadkowie historii”, „Pamiętajmy o Katyniu”, „Historia najnowsza”.
  Z NBP Oddział W BIAŁYMSTOKU - w ramach organizacji konkursu „U wrót Europy”, w ramach kształtowania postaw przedsiębiorczych i edukacji ekonomicznej uczniów.
  Z MODM W BIAŁYMSTOKU - w ramach kształcenia językowego uczniów, organizacji Konkursu Recytatorskiego Literatury Anglojęzycznej, realizacji projektów językowych.
  ZE WSPÓLNOTĄ POLSKĄ - w organizacji od 5 lat wypoczynku dzieci z Białorusi
  w ramach akcji „Lato z Polską”, w ramach zbiórki książek do bibliotek polskich.
  Z CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ POLSKA-IZRAEL - w ramach organizacji międzynarodowej wymiany młodzieży.
  Z PODLASKIM ZARZĄDEM OKRĘGOWYM PCK - w ramach kształtowania postaw otwartości uczniów. Za tę współpracę szkoła została wyróżniona Srebrnym Medalem PCK.
  Z NARODOWYM CENTRUM KULTURY - w ramach uczestnictwa Żeńskiego Chóru X LO w Ogólnopolskim Programie Śpiewająca Polska.
   
 9. Wyniki ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty w X LO
  w dniach 21 XI - 8 XII 2011 r. Ewaluacja dotyczyła obszaru pierwszego: „Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły”
  Szkoła uzyskała następujące „litery”
  • Wymaganie: „Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego” - „B”
  • Wymaganie: „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności - „B”
  • Wymaganie: „Uczniowie są aktywni” - „A”
  • Wymaganie: „Respektowane są normy społeczne” - „B”
 10. Szkoła organizuje konkursy, projekty:
  a) o zasięgu wojewódzkim skierowane do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (9 edycji konkursu o UE „U wrót Europy”)
  b) o zasięgu miejskim (9 edycji Konkursu Recytatorskiego Literatury Anglojęzycznej, Konkurs o Błogosławionej Bolesławie Lament, Dzień Ekumeniczny, Dzień Misyjny).
 11. Szkoła podejmuje działania charytatywne, dzięki którym uwrażliwia swoich uczniów na ludzką krzywdę i potrzeby drugiego człowieka:
  a) Od 12 lat jesteśmy organizatorami Wigilii dla ludzi biednych i samotnych. Dzięki inicjatywie nauczycieli, uczniów i pracowników zaproszenie na wieczerzę Wigilijną oraz paczki świąteczne otrzymało ok. tysiąca osób potrzebujących.
  b) Szkolne koło PCK w ramach Ogólnopolskiej Akcji Pomocy Świątecznej organizuje kwesty uliczne oraz od 10 lat jest organizatorem zabawy choinkowej dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Do tej pory z naszej pomocy skorzystało ok. 400 dzieci.
  c) Od 2010 r. nasza szkoła aktywnie włączyła się w ogólnopolską akcję charytatywną ,,Pola Nadziei”, wspierając fundację „Pomóż Im” prowadzącą Białostockie Hospicjum dla Dzieci.
 12. W ciągu 21 lat istnienia liceum wychowało 23 laureatów i finalistów Olimpiady Języka Rosyjskiego, Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Religijnej, Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej.
Copyright © 2019 Strona XLO w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

Copyright © 2004-2018. All Rights Reserved.