X Liceum Ogólnokształcące

Spis treści

 

Opis placówki

Od roku szkolnego 2012/2013 X Liceum Ogólnokształcące mieści się w nowej siedzibie w budynkach oświatowych przy ul. Antoniuk Fabryczny 1. Placówka jako jedno z niewielu liceów w Białymstoku szczyci się posiadaniem największego i najlepszego w mieście internatu, położonego bardzo blisko Dworca PKP i PKS. Internat X Liceum Ogólnokształcącego mieści się przy ul. Zwycięstwa 28.


W rankingu liceów ogólnokształcących Newsweeka w 2005 roku szkoła plasowała się na
8. miejscu w Białymstoku. Podstawą klasyfikacji była ilość absolwentów szkoły kontynuujących naukę na renomowanych wyższych uczelniach. Ambicją szkoły jest wykształcenie absolwenta wyposażonego w wiedzę i umiejętności niezbędne do funkcjonowania w warunkach jednoczącej się Europy.

Celem kształcenia w liceum jest jak najlepsze przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego, a także przygotowanie do dorosłego życia. Dlatego też wielką wagę przywiązujemy do kształtowania postaw przedsiębiorczych umożliwiających młodzieży świadomy wybór drogi życiowej, planowanie własnej kariery i sprawne poruszanie się po rynku pracy. W szkole działa Szkolne Biuro Kariery. Uczniowie poszerzają wiedzę
i zdobywają cenne umiejętności praktyczne z tego zakresu w trakcie organizowanego przez szkołę Szkolnego Forum Przedsiębiorczości oraz uczestnicząc w organizowanych przez Komitet Lokalny AIESEC Białystok anglojęzycznych tygodniowych warsztatach „Enter Your Future”. Szkoła uczestniczy także w ogólnopolskich przedsięwzięciach, takich jak: Ogólnopolski Tydzień Kariery, Światowy Dzień Przedsiębiorczości. Za działalność w tym obszarze szkołę wyróżniono Ogólnopolskim Certyfikatem „Szkoła Przedsiębiorczości”.
Mocną stroną szkoły jest popularyzacja i doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną. W szkole działa Szkolne Centrum Multimedialne, z którego uczniowie korzystają w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, wykorzystując komputery
i Internet jako źródło informacji przydatnej w nauce. Dbamy również o to, by technologia informacyjna wykorzystywana była przez naszych uczniów z pożytkiem dla rozwoju ich zainteresowań i talentów. Szkołę wyróżnia różnorodna oferta zajęć pozalekcyjnych. W szkole działa ponad 10 kół zainteresowań. Wizytówką szkoły jest Żeński Chór X LO, którym dyryguje adiunkt Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku dr hah. Anna Olszewska. Chór odnosi sukcesy na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach, festiwalach, a jego członkinie otrzymują stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku. W szkole realizowany jest projekt „Spotkania z muzyką w X LO” z udziałem chóru. Mocną stroną placówki jest także przygotowywanie uczniów do życia w demokratycznym społeczeństwie zjednoczonej Europy. Przedsięwzięciem cieszącym się wielką popularnością wśród uczniów
i nauczycieli Podlasia stał się organizowany przez szkołę konkurs wiedzy o krajach Unii Europejskiej „U wrót Europy” - do tej pory odbyło się 9 edycji tego konkursu.
Proces dydaktyczny indywidualizujemy, dostosowując go do potrzeb i możliwości naszych uczniów. W czasie nauki w szkole po każdym roku nauki badane są osiągnięcia uczniów
z zakresu przygotowania ich do egzaminu maturalnego. Po badaniu uczniowie i ich rodzice otrzymują na piśmie informację o stopniu opanowania wiedzy i umiejętności niezbędnych do egzaminu maturalnego. Uczniom w procesie nauczania towarzyszy doświadczona, wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. W szkole realizowane są projekty edukacyjne
z języka polskiego, języka angielskiego, historii, WOS-u, biologii oraz innowacje pedagogiczne. W ramach wyrównywania szans edukacyjnych uczniów od października 2013 realizujemy unijny projekt „X LO w Białymstoku - Akademią rozwoju kompetencji kluczowych”. Celem projektu jest ponoszenie kompetencji językowych i matematycznych młodzieży, a także kształcenie umiejętności planowania własnej kariery.

Copyright © 2020 Strona XLO w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

Copyright © 2004-2018. All Rights Reserved.