Historia sportu

„Każdy rodzaj sportu niesie z sobą
bogaty skarbiec wartości,
które zawsze trzeba sobie uświadamiać,
aby móc je urzeczywistnić.
Ćwiczenia uwagi, wywoływanie woli,
wytrzymałość, odpowiedzialność,
znoszenie trudu i niewygód,
duch wyrzeczenia i solidarności,
wierność obowiązkom –
to wszystko należy do cnót sportowca”

 

HISTORIA SPORTU W NASZEJ SZKOLE


Wpływ ćwiczeń fizycznych na rozwój każdego człowieka jest niezaprzeczalny i niezastąpiony. Bez odpowiedniej dawki ruchu funkcjonowanie organizmu ulega zakłóceniu. Nikt nie kwestionuje potrzeby ćwiczeń już od najmłodszych lat.

W Europejskim Roku Edukacji Poprzez Sport nie sposób pominąć strony wychowawczej sportu szkolnego, mającego bezpośredni wpływ na dzieci
i młodzież szkolną, u której następuje intensywny rozwój fizyczny
i psychiczny. System imprez i zawodów sportowych podporządkowane są najogólniejszym celom wspomagania rozwoju biologicznego człowieka. Są to potrzeby związane z utrwalaniem zdrowia, wychowaniem i rozwojem osobowości, jak również aktywnego wypoczynku, odnowy sił i fizycznego wyżycia się. Już sam udział w rywalizacji sportowej jest zachętą do wyrabiania tych wartości kształtujących charakter, które Jan Paweł II przedstawił jako „cnoty sportowe”. Uczestnictwo dzieci i młodzieży w rywalizacji sportowej, poprzedzony wielogodzinnymi przygotowaniami treningowymi przeciwdziała także zachowaniom patologicznym: odciąga od nikotyny, alkoholu, narkotyków, zmniejsza liczbę młodocianych przestępców. Cytując słowa Jana Bosko: „Boisko martwe – diabeł żywy, boisko żywe – diabeł martwy”.

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Białymstoku dbają o to, aby nasza szkoła nie była szkołą gdzie uczeń zdobywa tylko wiedzę przedmiotową, a poza tym panuje w niej ogólna nuda. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Białymstoku chce być miejscem,
w którym każdy uczeń znajdzie dla siebie coś interesującego. Uczniowie mogą tu poszerzać wiedzę z zajmujących ich dziedzin, rozwijać zdolności, odkrywać pasje oraz spędzać miło wolny czas. Dowodzi tego stale powiększająca się liczba kół zainteresowań oraz różnorodnych zajęć pozalekcyjnych. Wśród nich są zajęcia dla młodzieży pragnącej podnosić swoje umiejętności sportowe, chcącej sprawdzenia się z rówieśnikami na zawodach sportowych. Dla niej to właśnie został stworzony na terenie naszej Szkoły – Szkolny Klub Sportowy, działający w obszarze szkolnej kultury fizycznej przez wiele już lat, wypracowując dobry, zbieżny z interesami edukacji i wychowania program skierowany do wszystkich uczniów niezależnie od poziomu ich potrzeb i możliwości ruchowych.

Znaczące sukcesy naszych uczniów to:
I miejsce w Białymstoku i IV miejsce w Licealiadzie województwa podlaskiego w tenisie stołowym, IV miejsce w Licealiadzie województwa podlaskiego w piłce ręcznej dziewcząt, VIII miejsce w II lidze koszykówki dziewcząt.
 

W roku szkolnym 2004/2005  sportowa rywalizacja szkół w piłkę koszykową zakończyła się podwójnym sukcesem drużyn koszykarskich dziewcząt i chłopców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Białymstoku. Uczniowie naszej Szkoły po raz pierwszy wywalczyli awans do wojewódzkiej czwartej ligi szkolnej, kończąc rozgrywki barażowe na pierwszym miejscu w grupie. Dziewczęta, natomiast ponownie awansowały do wojewódzkiej drugiej ligi szkolnej, która rozgrywana będzie w roku szkolnym 2005/2006. Nasze koszykarki wywalczyły awans przegrywając jedynie z zespołem Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku i wyszły z rozgrywek barażowych z drugiego miejsca w grupie.

 Skład zwycięskiej drużyny koszykarskiej dziewcząt to: Monika Kowalewska IIIbLP, Monika Rutkowska VdT, Marzena Kwiatkowska VdT, Karolina Karczewska IVaLO, Justyna Czausz IbLO, Ewa Wasilewska IbLO, Emila Sadowska IdLO, Marta Stepaniuk IIaLO, Marta Sidorczuk IIaLO, Małgorzata Popławska VAT, Monika Niewińska VAT.

Skład zwycięskiej drużyny koszykarskiej chłopców to: Karol Borowski VbT, Adam Mundrewicz VdT, Zbigniew Albański IVaLO, Paweł Kleban IVaLO, Kamil Sobolewski IIIbLO, Przemysław Szewko IIIbLO, Mateusz Mroczkowski IaT, Grzegorz Król IcLO, Harut Sahakyan IIcLO, Piotr Poławski IIcLO, Przemek Koczta IbLO, Mariusz Ławreszuk IIbLO.

 W roku szkolnym 2004/2005 obydwie drużyny prowadził i przygotowywał do rozgrywek mgr Wojciech Brzuzy.

 Na lekcjach wychowania fizycznego uczniowie mogą korzystać z siłowni, sali gier sportowych, boiska szkolnego. Najzdolniejsi uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności w klubach sportowych działających na terenie miasta Białegostoku.

 


SPORT W SZKOLE W LATACH 1950-2003


Lata 1950/60

W początkowym okresie działalności szkoła nie posiadała sali gimnastycznej ani boiska sportowego. Sytuacja sportu szkolnego była bardzo trudna. Mimo braku bazy szkoła uzyskiwała znaczące wyniki sportowe, głównie w lekkoatletyce i piłce siatkowej. Młodzież brała udział w pokazach gimnastycznych wspólnie ze szkołami Technikum Mechanicznego i Technikum Mięsnego (łącznie ponad 500 osób). W szkole działały drużyny piłki ręcznej i koszykowej, reprezentujące ją na licznych turniejach.

Sekcja lekkoatletyki
Pierwsze znaczące sukcesy to:
1-2 października 1966 roku w Mistrzostwach Okręgu reprezentacja szkoły dziewcząt zajęła II miejsce. W kolejnych latach drużyna ta utrzymała się w pierwszej trójce międzyszkolnej ligi szkół ponadpodstawowych zawodów o Puchar Przeglądu Sportowego. Z tego okresu do dziś pozostało wiele rekordów szkoły.
Najlepszymi zawodniczkami, które wielokrotnie stawały na podium były: Nela Popławska - w biegu na 100 m -13.0 s; Raisa Pawlowska -13,7 s; Feliqa Olszewska 14,0 s; w sztafecie 4x100 m Nela Popławska, Raisa Pawlowska, Teresa Kamirtska, Janina Piliszko - 53.5 s; Popławska Nela w biegu na 200 m - 28,0 s; Felicja Olszewska na 100 m ppł. - 18,5 s; 400 m Raisa Pawtowska -62,3 s; 800 m Raisa Pawlowska 2 min 26,2 s; Kamierlska Teresa 2 min 31,4 s; Zwoleriska Wiesława w skoku w wzwyż 135 cm; Chwiedorowicz Mirosława w rzucie oszczepem - 36,04 m; Bożena Rany w pchnięciu kulą - 10,88 m.
Piłka siatkowa
W roku szkolnym 1969/67 szkoła organizowała Mistrzostwa Polski Szkół Mleczarskich. Bardzo dobrze spisały się drużyny Technikum Mleczarskiego. Dziewczęta pod opieką mgr Lucyny Kramarewicz zajęły I miejsce. Drużyna chłopców pod opieka mgr Zbigniewa Gopaniuka zajęła II miejsce. W 1970 roku chłopcy wywalczyli I miejsce w Mistrzostwach Okręgu juniorów.
Najlepsze siatkarki to: Mirosława Chwiedorowicz, Elżbieta Pankiewicz.
Najlepsi siatkarze: Jan Kotyło, Marek Paszowski, Kazimierz Sobolewski, Antoni Żdanuk.
Gimnastyka
Szkoła odnosiła również sukcesy w gimnastyce dziewcząt. Zajęliśmy V miejsce w organizowanych 10 marca 1968 roku Mistrzostwach Okręgu szkół średnich.
Najlepsze zawodniczki to: Tamara Tichomirow, Jadwiga Szemiot, Anna Bala, Alicja Mocarska.

Lata 70
Sekcja lekkoatletyki

W dalszym ciągu zajmujemy czołowe miejsca we współzawodnictwie szkół:
24.09.1975 r - II miejsce dziewcząt w Pucharze Przeglądu Sportowego, 16.09.1975 r - III miejsce w Pucharze S.M. 03.04.1975 r - II miejsce w biegach przełajowych.
30.09.1975 r - II miejsce w Lidze Wojewódzkiej juniorów.
07.10.1975 r - I miejsce w lidze LA szkół ponadpodstawowych.
Najlepsi sportowcy z tego okresu to:
Krystyna Malicka w biegu na 800 m - 2 min 32,4 s; w pchnięciu kulą: Krystyna Chaberek - 11,0 m; Krystyna Lachowicz - 10,74 m; Renata Jankowska -10,92 m; w rzucie dyskiem Grażyna Rant - 28,48 m; Grażyna Kawaler 27,74 m; w rzucie oszczepem Krystyna Chaberek - 34,56 m; na 100 m ppł Wiesława Walenciej - 18,4 s; Walentyna Waśkiewicz - 19,5 s; w skoku w dal Wiesława Walenciej - 4,82 m; Alicja Augustynowicz -4,67 m; Olga Gryćko w biegu na 400 m - 63,2 s; Barbara Modzelewska -63,8 s; w skoku wzwyż Bogusława Śmigocka - 145 cm; Elwira Sieczkowska - 135 cm. Opiekunem sekcji LA była mgr Lucyna Kramarewicz.


Lata 90
W 1991 roku uczennica Iza Sadownicza zdobyła brązowy medal w judo w wadze do 48 kg na 18 Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży w Poznaniu. W latach 1997/98 duże sukcesy odnosili nasi uczniowie w pływaniu:
Marta Stepanczuk (członek kadry narodowej seniorów) - II i III miejsce w Zimowych Mistrzostwach Polski Seniorów w Pływaniu,
Łukasz Hryniewicki (członek kadry narodowej juniorów) - III miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w Pływaniu,
Marcin Filipowicz - I, II, III miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w Pływaniu,
Agnieszka Bereściuk - członek kadry narodowej juniorów w pływania.
W następnych latach pływacy odnoszą kolejne sukcesy w Mistrzostwach Polski.
W latach 1998 i 1999 Tomasz Głowacki uzyskuje I miejsce indywidualnie podczas Mistrzostw Polski seniorów w taekwondo.
Piłka koszykowa dziewcząt
W 1999 drużyna koszykarek zajęła III miejsce w gimnazjadzie miasta Białystok. Najlepsza koszykarka to Katarzyna Bryczko, która reprezentowała później barwy Włókniarza Białystok w ogólnopolskiej pierwszej lidze piłki koszykowej. Opiekunem drużyny był mgr Tomasz Ostapczuk.
Sekcja LA
Punktowane miejsca w lidze szkól ponadpodstawowych i zawodach o Puchar Przeglądu Sportowego zajmowali uczniowie: Trusiak Urszula w rzucie oszczepem - 30,86 m; Rogalski Marek w skoku w dal -7,78 m; Rogalski Marek bieg na 100 m - 11,86 s; Adamska Agnieszka bieg na 200 m - 31,77 s; Małgorzata Żynel bieg na 800 m - 2 min 53,71 s; Kulig Bożena w rzucie dyskiem - 43,42 s; Biełous Sylwia w skoku w dal - 4,83 ni; Niewiadomska Katarzyna w biegu na 400 m - 61,26 s. Opiekunem sekcji był mgr Jarosław Dźwigaj.


Lata 2000-2003
Piłka ręczna
IV miejsce w 2001 r w Olimpiadzie Województwa Podlaskiego w Piłce Ręcznej dziewcząt Puchar „Gazety Współczesnej".
II miejsce w punktacji fair play.
III miejsce Moniki Dryl w konkursie na najlepsze strzelczynie.
II miejsce Moniki Dryl w konkursie na najlepszą egzekutorkę rzutów karnych.
W 2002 r drużyna w eliminacjach wojewódzkich wywalczyła awans do Ligi Piłki Ręcznej Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa Podlaskiego. Jedną z najlepszych zawodniczek była Natalia Rutkowska.
III miejsce w 2002 r w Klubowych Mistrzostwach Województwa Podlaskiego Dziewcząt.
Opiekunem sekcji piłki ręcznej jest mgr Elżbieta Łacińska.
Sekcja tenisa stołowego
I miejsce w 2001 r w Licealiadzie Miasta Białegostoku Dziewcząt.
III miejsce indywidualnie Marta Zdunko.
V miejsce indywidualnie Aneta Iwonicka. VI miejsce indywidualnie Małgorzata Dobrygowska.
IV miejsce w 2001 r w Licealiadzie Województwa Podlaskiego Dziewcząt
II miejsce w 2002 r w Licealiadzie Miasta Białegostoku Dziewcząt.
V miejsce w 2002 r w Licealiadzie Województwa Podlaskiego Dziewcząt.
III miejsce w 2003 r w turnieju O Puchar Tygodnika „Kontakty"
w Suchowoli.
Opiekunem sekcji terasa stołowego jest mgr Elżbieta Łacińska.
Sekcja piłki koszykowej dziewcząt
II miejsce w 2001 r w Rozgrywkach Eliminacyjnych Województwa Podlaskiego (awans do II ligi),.
VIII miejsce w 2002 r w II Lidze Województwa Podlaskiego w koszykówce Dziewcząt.
IV miejsce w 2002 r w II Lidze Województwa Podlaskiego w koszy
kówce Dziewcząt.
Opiekunem sekcji jest mgr Wojciech Brzuzy.
Niemalże od początku istnienia do dnia dzisiejszego każdego roku wiosną odbywają się w szkole rozgrywki sportowe organizowane z okazji Dnia Sportu (początkowo impreza ta nosiła nazwę Dni Kultury i Sportu).
Tradycje szkoły.
Tak jak sukcesy, tak i najstarsze tradycje szkoły, sięgające początków lat pięćdziesiątych, związane są z zawodowym profilem szkoły. Od roku szkolnego 1961/62 do dnia dzisiejszego kultywowane jest w szkole współzawodnictwo o tytuł najlepszego ucznia w zawodzie w każdej klasie. Kolejną piękną tradycją zainicjowaną przez dyrektora Jana Radomskiego było zbieranie przedmiotów związanych z historią mleczarstwa polskiego. Stała się ona przyczynkiem powstania szkolnego muzeum mleczarstwa.
W Latach 1963 - 1986 tradycją szkoły stało się także coroczne wakacyjne wędrowanie po Polsce. Propagatorką ruchu turystycznego w szkole była opiekunka Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego, nauczycielka wychowania fizycznego, mgr Lucyna Kramarewicz.
Prasa donosiła o zajęciu pierwszych miejsc w licznych konkursach.
1965 - III miejsce w województwie w Turnieju KT.
1967 - IV miejsce w Polsce w Konkursie Szlakiem Wiedzy i Przygód.
1968 - I miejsce w województwie i IV w Polsce w konkursie za
najlepszy obóz wędrowny.
1970 - I miejsce w konkursie za najlepszy obóz wędrowny w województwie.
1971 - II miejsce w konkursie na obóz wędrowny.
1972 - Augustów - III miejsce w Polsce w Konkursie PTSM.
- Augustów - I miejsce za najlepszy program turysty.
1973 - I miejsce Międzynarodowym Zlocie PTSM w Toruniu (zdobycie mistrza sprawności turystycznej i puchar).
1974 - VII miejsce w V Ogólnopolskim Zlocie PTSM w Lublinie.
1975 - III miejsce Konkursie Krajoznawczym.
- III miejsce w VI Ogólnopolskim Zlocie PTSM w Szczecinie.
1976 - III miejsce w VII Ogólnopolskim Zlocie PTSM w Zielonej
Górze.
- zdobycie pucharu i wyróżnienia na wojewódzkim Zlocie
PTTK w Supraślu.
1978 - I miejsce w „Kampanii Polska naszych dni".
- VII miejsce w IX Zlocie PTSM w Lesku.
1979 -1 miejsce w Wojewódzkim Zlocie PTTK i zdobycie pucharu.
-1 i II miejsce w „Kampanii Polska naszych dni".
1980 - I miejsce w rajdzie po ziemi białostockiej.
-1 miejsce w konkursie „Mój region".
1981 - wyróżnienie w konkursie „Mój region".
1983 - I miejsce w Turnieju Wiedzy Krajoznawczej w Doktorcach.
- I miejsce za opis trasy w Rajdzie „Białowieża 83".
1984 - I miejsce w Rajdzie „Białowieża 84".
1985 - VII miejsce w Turnieju Wiedzy Krajoznawczej.
1986 - I miejsce w województwie w przeglądzie Kronik.
Istotną tradycją szkoły, dziś już zanikającą, było masowe uczestnictwo uczniów w działalności bardzo wielu organizacji młodzieżowych: ZHP, ZMW, PCK, LOK, NOT oraz wielkie zaangażowanie w pracy w Ochotniczych Hufcach Pracy.

Copyright © 2020 Strona XLO w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

Copyright © 2004-2018. All Rights Reserved.