Plan Lekcji 2018-2019

PONIEDZIAŁEK X LO

 

Lekcja

I AB

p.K.Klimczuk-Sałaj

I C

p.B.Jankowska-Kulesza

II A

p. J.Kobierska

II B

p. K.Niemancewicz

1)

8.15

9.00

MATEMATYKA

A.Rybołowicz

s. 106

 

JĘZ.POLSKI

J.Kobierska

s. 203

MATEMATYKA

K.Niemancewicz

s. 206

2)

9.10

9.55

GEOGRAFIA

K. Sałaj

s. 205

JĘZ. ANGIELSKI

B. Jank-Kulesza s. 103

E.Kozł-Stepaniuk s. 305

MATEMATYKA

A.Rybołowicz

s. 106

MATEMATYKA

K.Niemancewicz

s. 206

3)

10.05

10.50

JĘZ.POLSKI

E. Werder

s. 107

JĘZ. ANGIELSKI

B. Jank-Kulesza s. 103

E.Kozł-Stepaniuk s. 305

PRZYRODA

M.Kubala

s. fiz

J.ROSYJSKI E.Rudkowska s. 105

J.NIEMIECKI

K.Jachnik s. 101

4)

11.00

11.45

WF dz

R.Gontowska

WF chł

M.Sobolewska

WF dz

R.Gontowska/A.Sadowska

WF chł

M.Sobolewska

JĘZ. ANGIELSKI

A.Jakubowicz s. fiz.

J.Cimochowska s.106

JĘZ.POLSKI

E. Werder

s. 107

5)

12.05

12.50

RELIGIA

A.Tomaszewska

s. 101

MATEMATYKA

K.Niemancewicz

s. 206

HISTORIA

B.Kuczyńska

s. 102

JĘZ.POLSKI

E. Werder

s. 107

6)

13.10

13.55

EdB

I.Sokół

s. 105

GODZ.WYCH.

B. Jank-Kulesza

s. 103

RELIGIA

A.Tomaszewska

s. 101

WF dz i chł

M.Sobolewska

7)

14.05

14.50

INF. I

I.Sokół

s. 207

HISTORIA

B.Kuczyńska

s. 102

 

JĘZ. ANGIELSKI

A.Jakubowicz s. fiz

B.Jank.-Kulesza s. 103

8)

15.00

15.45

 

INF. I

I.Sokół

s. 207

 

JĘZ. ANGIELSKI

A.Jakubowicz s. fiz

B.Jank.-Kulesza s. 103

 

 

WTOREK

 

Lekcja

I AB

I C

II A

II B

1)

8.15

9.00

 

JĘZ.POLSKI

J.Kobierska

s. 203

JĘZ. ANGIELSKI

A.Jakubowicz s. fiz.

J.Cimochowska s.107

 

2)

9.10

9.55

JĘZ. ANGIELSKI

E.Kozł-Stepaniuk s. 305

J.Cimochowska s.107

JĘZ.POLSKI

J.Kobierska

s. 203

WF dz i chł

A.Sadowska

JĘZ. ANGIELSKI

A.Jakubowicz s. fiz

B.Jank.-Kulesza s. 103

3)

10.05

10.50

MATEMATYKA

A.Rybołowicz

s. 106

GEOGRAFIA

K. Sałaj

s. 205

JĘZ.POLSKI

J.Kobierska

s. 203

RELIGIA

A.Tomaszewska

s. 101

4)

11.00

11.45

MATEMATYKA

A.Rybołowicz

s. 106

RELIGIA

A.Tomaszewska

s. 101

JĘZ.POLSKI

J.Kobierska

s. 203

WOS

M.Sokół

s. 102

5)

12.05

12.50

HISTORIA

B.Kuczyńska

s. 103

WOK

P.Dzitkowska

s. 305

MATEMATYKA

A.Rybołowicz

s. 106

GEOGRAFIA

K. Sałaj

s. 205

6)

13.10

13.55

WOS

M.Sokół

s. 102

MATEMATYKA

K.Niemancewicz

s. 206

MATEMATYKA

A.Rybołowicz

s. 106

HISTORIA

B.Kuczyńska

s. 103

7)

14.05

14.50

JĘZ.POLSKI

E. Werder

s. 107

WOS

M.Sokół

s. 102

GODZ.WYCH.

J.Kobierska

s. 203

GODZ.WYCH.

K.Niemancewicz

s. 206

8)

15.00

15.45

WOK

P.Dzitkowska

s. 305

 

WdŻ

B.Kuczyńska

s. 103

JĘZ.POLSKI

E. Werder

s. 107

ŚRODA

 

Lekcja

I AB

I C

II A

II B

1)

8.15

9.00

 

 

HISTORIA

B.Kuczyńska

s. 102

MATEMATYKA

K.Niemancewicz

s. 206

2)

9.10

9.55

JĘZ. ANGIELSKI

E.Kozł-Stepaniuk s. 305

J.Cimochowska s.107

MATEMATYKA

K.Niemancewicz

s. 206

HISTORIA

B.Kuczyńska

s. 102

JĘZ. ANGIELSKI

A.Jakubowicz s. 301

B.Jank.-Kulesza s. 103

3)

10.05

10.50

HISTORIA

B.Kuczyńska

s. 102

JĘZ. ANGIELSKI

B. Jank-Kulesza s. 103

E.Kozł-Stepaniuk s. 305

JĘZ.POLSKI

J.Kobierska

s. 203

GEOGRAFIA

K. Sałaj

s. 205

4)

11.00

11.45

FIZYKA

M.Kubala

s. fiz

EdB

I.Sokół

s. 105

JĘZ.POLSKI

J.Kobierska

s. 203

GEOGRAFIA

K. Sałaj

s. 205

5)

12.05

12.50

RELIGIA

A.Tomaszewska

s. 101

PODST.PRZED.

M.Kulikowska

s. 105

J.POLSKI

J.Kobierska

s. 203

KULT.KR.ANGLOJĘZ.

B.Jank-Kulesza

s. 103

6)

13.10

13.55

MATEMATYKA

A.Rybołowicz

s. 106

PODST.PRZED.

M.Kulikowska

s. 105

WF dz i chł

A.Sadowska

RELIGIA

A.Tomaszewska

s. 101

7)

14.05

14.50

PODST.PRZED.

M.Kulikowska

s. 105

CHEMIA

T.Jakoniuk

s. 303

JĘZ. ANGIELSKI

A.Jakubowicz s. 301

J.Cimochowska s.106

 

8)

15.00

15.45

PODST.PRZED.

M.Kulikowska

s. 105

RELIGIA

A.Tomaszewska

s. 101

 

 

 

CZWARTEK

 

Lekcja

I AB

I C

II A

II B

1)

8.15

9.00

 

BIOLOGIA

A.Adamczuk

s. 301

RELIGIA

A.Tomaszewska

s. 101

WF dz i chł

M.Sobolewska

2)

9.10

9.55

BIOLOGIA

A.Adamczuk

s. 301

HISTORIA

B.Kuczyńska

s. 102

KREOW.WIZER.

P.Dzitkowska

s. 203

WF dz i chł

M.Sobolewska

3)

10.05

10.50

WF dz

R.Gontowska

WF chł

M.Sobolewska

WF dz

R.Gontowska/A.Sadowska

WF chł

M.Sobolewska

JĘZ. ANGIELSKI

A.Jakubowicz s. 105

J.Cimochowska s.107

GEOGRAFIA

K. Sałaj

s. 205

4)

11.00

11.45

WF dz

R.Gontowska

WF chł

M.Sobolewska

WF dz

R.Gontowska/A.Sadowska

WF chł

M.Sobolewska

JĘZ. ANGIELSKI

A.Jakubowicz s. 105

J.Cimochowska s.107

WOS

M.Sokół

s. 102

5)

12.05

12.50

MATEMATYKA

A.Rybołowicz

s. 106

JĘZ.POLSKI

J.Kobierska

s. 203

JĘZ.NIEMIECKI

K.Zwierzyński s. fiz.

K.Jachnik s. 301

JĘZ.POLSKI

E. Werder

s. 107

6)

13.10

13.55

J.ROSYJSKI E.Rudkowska s. 103

MATEMATYKA

A.Rybołowicz

s. 106

JĘZ. ANGIELSKI

A.Jakubowicz s. 205

B.Jank.-Kulesza s. 103

 

J.NIEMIECKI

K.Zwierzyński s. fiz.

J.NIEMIECKI

K.Jachnik s. 301

   

7)

14.05

14.50

J.POLSKI

E. Werder

s. 107

J. ANG.

E.Kozł-Stepaniuk s. 305

JĘZ.POLSKI

J.Kobierska

s. 203

WF dz i chł

A.Sadowska

JĘZ. ANGIELSKI

A.Jakubowicz s. 205

B.Jank.-Kulesza s. 103

8)

15.00

15.45

J.POLSKI

E. Werder

s. 107

J. ANG.

E.Kozł-Stepaniuk s. 305

ETYKA

J.Kobierska

s. 203

9)

15.55

16.40

 

 

ETYKA

J.Kobierska

s. 203

 

PIĄTEK

 

Lekcja

I AB

I C

II A

II B

1)

8.15

9.00

 

INF. II

J.Geniusz

s. 207

JĘZ.POLSKI

J.Kobierska

s. 203

HiS

B.Kuczyńska

s. 103

2)

9.10

9.55

INF. II

J.Geniusz

s. 207

JĘZ.POLSKI

J.Kobierska

s. 203

HISTORIA

B.Kuczyńska

s. 103

WOS

M.Sokół

s. 102

3)

10.05

10.50

GODZ.WYCH.

K. Sałaj

s. 205

WdŻ

B.Kuczyńska

s. 103

PRZYRODA

M.Kubala

s. fiz

WOS

M.Sokół

s. 102

4)

11.00

11.45

JĘZ. ANGIELSKI

E.Kozł-Stepaniuk s. 305

J.Cimochowska s.107

FIZYKA

M.Kubala

s. fiz

JĘZ.POLSKI

J.Kobierska

s. 203

J.ROSYJSKI E.Rudkowska s. 106

J.NIEMIECKI

K.Jachnik s. 101

5)

12.05

12.50

CHEMIA

T.Jakoniuk

s. 303

JĘZ. ANGIELSKI

B. Jank-Kulesza s. 103

E.Kozł-Stepaniuk s. 305

JĘZ. ANGIELSKI

A.Jakubowicz s. 105

J.Cimochowska s.202

MATEMATYKA

K.Niemancewicz

s. 206

6)

13.10

13.55

JĘZ.POLSKI

E. Werder

s. 107

MATEMATYKA

K.Niemancewicz

s. 206

JĘZ.NIEMIECKI

K.Zwierzyński s. fiz.

K.Jachnik s. 101

JĘZ. ANGIELSKI

A.Jakubowicz s. 105

B.Jank.-Kulesza s. 103

7)

14.05

14.50

 

 

JĘZ.NIEMIECKI

K.Zwierzyński s. fiz.

K.Jachnik s. 101

WdŻ

B.Kuczyńska

s. 102

8)

15.00

15.45

 

 

 

 

 

Copyright © 2019 Strona XLO w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

Copyright © 2004-2018. All Rights Reserved.