Biblioteka - regulamin

Regulamin biblioteki X LO

 1. Z biblioteki mają prawo korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 2. Biblioteka jest czynna zgodnie z informacją wywieszoną na zewnątrz.
 3. Ze zgromadzonych zbiorów  można korzystać:

- wypożyczając je do domu,

            - czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny,  czasopisma),

            - wypożyczając do pracowni przedmiotowych na lekcje.

 1. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres 2 tygodni.
 2. Nauczycielom książki metodyczne wypożycza się na okres 1 miesiąca.
 3. Jeśli książka czytelnikowi potrzebna jest dłużej, po upływie tego terminu należy zgłosić nauczycielowi - bibliotekarzowi jej przedłużenie.
 4. Wykorzystane materiały powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
 5. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem.
 6. Czytelnik przy wypożyczaniu powinien  zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi - bibliotekarzowi.
 7.  W przypadku zgubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki lub innego dokumentu czytelnik jest zobowiązany do odkupienia takiej samej lub innej wskazanej przez bibliotekarza wydanej po 1992 r.
 8. Zbiory audiowizualne wypożyczane są tylko nauczycielom.
 9. Zbiory biblioteczne udostępniane są do 31 maja każdego roku szkolnego.
 10. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych  muszą zostać zwrócone przed zakończeniem zająć dydaktycznych w terminie wskazanym przez nauczyciela - bibliotekarza.
 11. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest  przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
 12. W bibliotece obowiązuje zakaz jedzenia i picia.
 13. Wszyscy przebywający w bibliotece powinni zachowywać bezwzględną ciszę.
Copyright © 2020 Strona XLO w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

Copyright © 2004-2018. All Rights Reserved.