FLEX

11 września 2018 roku w godz. 11.00 – 13.00 w auli konferencyjnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, przy ul. Brukowej 2 odbędzie się spotkanie informacyjne poświęconego programowi FLEX (Future Leaders Exchange Program).

FLEX to całoroczny, w pełni finansowany przez Departament Stanu USA program wymiany uczniów, którzy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych na cały rok szkolny. Celem programu jest promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia pomiędzy obywatelami Stanów Zjednoczonych a mieszkańcami określonych krajów, wzajemne poznanie kultury  i dziedzictwa narodowego. Program jest adresowany do uczniów urodzonych pomiędzy 15.07.2001 a 15.07..2004r.