Stypendium Szkolne

Uczniowie mieszkający na terenie Białegostoku mogą otrzymać wsparcie finansowe w postaci stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019. Termin składania wniosków – 15 września 2018 r.

Należy spełniać również kryterium dochodowe: do 30.09.2018 r. jest to kwota 514 zł netto na osobę, zaś od 1.10.2018 r. – to 528 zł netto na osobę w rodzinie.

Pomocy przy kompletowaniu i wypełnianiu dokumentacji udziela pani kadrowa X LO (pokój na parterze szkoły – księgowość i kadry).  Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć  do 15.09.2018 r.

Załączniki:

1. Wniosek o stypendium

2. Informacje dotyczące stypendium

3. Pouczenie

4. Oświadczenie

5. Klauzula informacyjna

6. Potwierdzenie tożsamości, zapoznanie z klauzulą

Szczegółowe informacje oraz wniosek – http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/stypendia/