8 stycznia

8 stycznia jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze w godz. 9.00- 12.00.

Szczegółowe informacje u następujących nauczycieli:

 

1. p. R. Gontowska

2. p. E. Siegień

3. p. I. Sokół

4. p. K. Skłodowska

5. p. E. Charkiewicz

6. p. B. Jankowska- Kulesza

7. p. J. Geniusz