Przetargi

X Liceum Ogólnokształcące                                                                        Białystok,21.03.2017

15-762 Białystok

ul. Antoniuk Fabryczny 1

Do Internatu:

15-703 Białystok

ul. Zwycięstwa 28

www.10lo.pl

 

znak sprawy:xlo.26.3.2017                                                               Do :Wszyscy Wykonawcy  

                                                                      

 

                                  

 

                                               Zawiadomienie

I.O wyborze najkorzystniejszej oferty . Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych(Dz.U.z 2006 Nr 164,poz.1163 z póż. zmianami  zawiadamia ,że w prowadzonym  przez X Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku ,ul. Antoniuk Fabryczny 1,15-762 Białystok postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych ,w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:

               

„Dostawa produktów  żywnościowych do Internatu X Liceum  Ogólnokształcącego w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28” dokonano wyboru  ofert jak niżej:

 

1.Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia16.03.2017 do godz. 10.30 w w/w postępowaniu ofertę  złożyło pięciu  Wykonawców ,którym przyznano  w każdym kryterium oceny niżej podaną liczbę punktów  oraz  łączną punktację :

w części 1 Warzywa i owoce  świeże i suszone, jaja kurze

 

                       

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres

PUNKTY KRYTERIUM CENA

PUNKTY KRYTERIUM CZAS DOSTAWY

ŁĄCZNA PUNKTACJA

6

SPRZEDAŻ HURTOWA

OWOCÓW I WARZYW

Teresa Mortel

 

17-120 Brańsk,

ul. Witosa 30

Białystok-Fasty,

 ul. Sz. Knyszyńska 17

90,00

10

100,00

3

„EWJA” Jadwiga Szulborska

 

18-106 Turośń Kościelna,

ul. Lipowa 7A

72,70

10

82,70

1

WIB Wiesława Bazylewicz

Generała Władysława Andersa 40 lok. 74,

15-131 Białystok

87,85

10

97,85

10

LEWIAN Wiesław Leoniuk

Baciki Bliższe 101,

17-300 Siemiatycze

64,40

10

74,40

8

MIROSŁAW POPOW Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MANGO detal/hurt

 

ul. Poddolna 63

17-200 Hajnówka

83,55

2

85,55

 

2)   nie dopuszczono do dynamicznego systemu zakupów,

3)nie ustanowiono  dynamicznego systemu zakupów,

4)nie unieważniono  postępowania

5)Zamawiający dokonał wyboru –ofertę Nr-6 SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW

Teresa Mortel -100 pkt.

            Uzasadnienie:

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu ,oferta została złożona prawidłowo, spełnia warunki wymagane przez Zamawiającego ,jest zgodna z SIWZ i jest najkorzystniejsza ,otrzymała najwyższą liczbę punktów.

 

1.Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia16.03.2017 do godz. 10.30 w w/w postępowaniu ofertę  złożyło sześciu   Wykonawców ,którym przyznano  w każdym kryterium oceny niżej podaną liczbę punktów  oraz  łączną punktację :

w części 2 Warzywa okopowe

 

 

 

 

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

Adres

PUNKTY KRYTERIUM CENA

PUNKTY KRYTERIUM CZAS DOSTAWY

ŁĄCZNA PUNKTACJA

5

GOSPODARSTWO ROLNE

Piotr Silwonik

 

IZBISZCZE 3A,

 16-070 Choroszcz

90,00

10

100,00

7

SPRZEDAŻ HURTOWA

OWOCÓW I WARZYW Teresa Mortel

 

17-120 Brańsk,

ul. Witosa 30

Białystok-Fasty,

ul. Sz. Knyszyńska 17

76,68

10

86,68

4

„EWJA” Jadwiga Szulborska

 

18-106 Turośń Kościelna,

ul. Lipowa 7A

69,81

10

79,91

2

WIB Wiesława Bazylewicz

Generała Władysława Andersa 40 lok. 74,

15-131 Białystok

84,87

10

94,87

11

LEWIAN Wiesław Leoniuk

Baciki Bliższe 101,

17-300 Siemiatycze

53,42

10

63,42

9

MIROSŁAW POPOW Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MANGO detal/hurt

 

ul. Poddolna 63

17-200 Hajnówka

81,43

2

83,43

2)   nie dopuszczono do dynamicznego systemu zakupów,

3)nie ustanowiono  dynamicznego systemu zakupów,

4)    nie unieważniono  postępowania

5)Zamawiający dokonał wyboru –ofertę Nr-5 GOSPODARSTWO ROLNE Piotr Silwonik-100pkt.

Uzasadnienie:

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu ,oferta została złożona prawidłowo, spełnia warunki wymagane przez Zamawiającego ,jest zgodna z SIWZ i jest najkorzystniejsza ,otrzymała najwyższą liczbę punktów.

 

1.Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia16.03.2017 do godz. 10.30 w w/w postępowaniu ofertę  złożyłotrzech   Wykonawców ,którym przyznano  w każdym kryterium oceny niżej podaną liczbę punktów  oraz  łączną punktację :

 

 

w części 3 Mięso i wędliny   

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres

PUNKTY KRYTERIUM CENA

PUNKTY KRYTERIUM CZAS DOSTAWY

ŁĄCZNA PUNKTACJA

13

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Mięsnego „KBS” Sp. z o.o.

19-100 Mońki, Potoczyzna 33A

89,41

10

99,41

12

AL BA sp. j. Podlaskie Centrum Mięsne Żuraw i Gryko

ul. I Armii Wojska Polskiego 2D

15-103 Białystok

90,00

5

95

14

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Klim” Anna Klim

Konowały 44

16-070 Choroszcz

40,14

10

50,14

2)   nie dopuszczono do dynamicznego systemu zakupów,

3)nie ustanowiono  dynamicznego systemu zakupów,

4)    nie unieważniono  postępowania

5)Zamawiający dokonał wyboru –ofertę Nr-13PRZEDSIĘBIORSTWO PRZETWÓRSTWA

MIĘSNEGO „KBS” SP. Z O.O.  –99,41 pkt.

Uzasadnienie:

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu ,oferta została złożona prawidłowo, spełnia warunki wymagane przez Zamawiającego ,jest zgodna z SIWZ i jest najkorzystniejsza ,otrzymała najwyższą liczbę punktów.

 

1.Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia16.03.2017 do godz. 10.30 w w/w postępowaniu ofertę  złożyło dwóch   Wykonawców ,którym przyznano  w każdym kryterium oceny niżej podaną liczbę punktów  oraz  łączną punktację :

w części 4 Produkty ogólnospożywcze

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres

PUNKTY KRYTERIUM CENA

PUNKTY KRYTERIUM CZAS DOSTAWY

ŁĄCZNA PUNKTACJA

17

HURT DETAL ART. SPOŻYWCZO-ROLNE Anna Siekierko

18-200 Wysokie Mazowieckie

ul. Szpitalna 24

90,00

10

100,00

15

Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego

15-959 Białystok,

ul. Handlowa 4

73,81

10

83,81

 

2)   nie dopuszczono do dynamicznego systemu zakupów,

3)nie ustanowiono  dynamicznego systemu zakupów,

4)    nie unieważniono  postępowania

5)Zamawiający dokonał wyboru –ofertę Nr-17 HURT DETAL ART. SPOŻYWCZO-ROLNE Anna Siekierko -100 pkt.

 Uzasadnienie:

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu ,oferta została złożona prawidłowo, spełnia warunki wymagane przez Zamawiającego ,jest zgodna z SIWZ i jest najkorzystniejsza ,otrzymała najwyższą liczbę punktów.

 

1.Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia16.03.2017 do godz. 10.30 w w/w postępowaniu ofertę  złożyło dwóch   Wykonawców ,którym przyznano  w każdym kryterium oceny niżej podaną liczbę punktów  oraz  łączną punktację :

 

w części 5 Produkty mleczarskie   

 

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres

PUNKTY KRYTERIUM CENA

PUNKTY KRYTERIUM CZAS DOSTAWY

ŁĄCZNA PUNKTACJA

18

HURT DETAL ART. SPOŻYWCZO-ROLNE Anna Siekierko

18-200 Wysokie Mazowieckie

ul. Szpitalna 24

. 84,69

10

94,69

16

Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego

15-959 Białystok,

ul. Handlowa 4

90,00

10

100,00

2)   nie dopuszczono do dynamicznego systemu zakupów,

3)nie ustanowiono  dynamicznego systemu zakupów,

4)    nie unieważniono  postępowania

5) Zamawiający dokonał wyboru –ofertę Nr-16 SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO -100 pkt.

 Uzasadnienie:

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu ,oferta została złożona prawidłowo, spełnia warunki wymagane przez Zamawiającego ,jest zgodna z SIWZ i jest najkorzystniejsza ,otrzymała najwyższą liczbę punktów.

 

1. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia16.03.2017 do godz. 10.30 w w/w postępowaniu ofertę  złożyło dwóch   Wykonawców ,którym przyznano  w każdym kryterium oceny niżej podaną liczbę punktów  oraz  łączną punktację :

w części 6 Mrożonki i ryby

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres

PUNKTY KRYTERIUM CENA

PUNKTY KRYTERIUM CZAS DOSTAWY

ŁĄCZNA PUNKTACJA

19

HURT DETAL ART. SPOŻYWCZO-ROLNE Anna Siekierko

18-200 Wysokie Mazowieckie

ul. Szpitalna 24

90,00

10

100,00

20

REN sp. z o.o.

26-600 Radom,

ul. Tartaczna 3

84,75

5

89,75

2)   nie             dopuszczono do dynamicznego systemu zakupów,

3)nie ustanowiono  dynamicznego systemu zakupów,

4) nie unieważniono  postępowania

5) Zamawiający dokonał wyboru –ofertę Nr-19 HURT DETAL ART. SPOŻYWCZO-ROLNE ANNA SIEKIERKO -100pkt.

Uzasadnienie:

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu ,oferta została złożona prawidłowo, spełnia warunki wymagane przez Zamawiającego ,jest zgodna z SIWZ i jest najkorzystniejsza ,otrzymała najwyższą liczbę punktów.

 

1.Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia16.03.2017 do godz. 10.30 w w/w postępowaniu ofertę  złożyło dwóch   Wykonawców ,którym przyznano  w każdym kryterium oceny niżej podaną liczbę punktów  oraz  łączną punktację :

 

w części 7 Pieczywo

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres

PUNKTY KRYTERIUM CENA

PUNKTY KRYTERIUM CZAS DOSTAWY

ŁĄCZNA PUNKTACJA

21

PODLASKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MIĘSNE Sp. z o.o.

15-557 Białystok,

ul. Dojnowska 61/1

90,00

10

100,00

22

POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW „Społem”

w Białymstoku

15-950 Białystok, Rynek Kościuszki 15

83,38

10

93,38

 

2)   nie             dopuszczono do dynamicznego systemu zakupów,

3)nie ustanowiono  dynamicznego systemu zakupów,

4)    nie unieważniono  postępowania

5) Zamawiający dokonał wyboru –ofertę Nr-21 PODLASKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MIĘSNE

 Sp. z o.o.-100 pkt.

  Uzasadnienie:

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu ,oferta została złożona prawidłowo, spełnia warunki wymagane przez Zamawiającego ,jest zgodna z SIWZ i jest najkorzystniejsza ,otrzymała najwyższą liczbę punktów.

II. Zawarcie umowy zgodnie z art.94 ust.1 pkt.1 ustawy Pzp Zamawiający zawrze umowy w sprawie niniejszego zamówienia w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

III. Pouczenie

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej zgodnie z art.179 i następne ustawy Pzp.

 

 

po. Dyrektor Szkoły

 X Liceum Ogólnokształcącego

w Białymstoku

Dariusz Daniluk

 

 

 

X Liceum Ogólnokształcące                                                                            Białystok,16.03.2017

15-762 Białystok

ul. Antoniuk Fabryczny 1

Do Internatu:

15-703 Białystok

ul. Zwycięstwa 28

www.10lo.pl

 

znak sprawy:xlo.26.3.2017                                                                   Wszyscy Wykonawcy  

                                                                      

Informacja o otwarciu ofert z przetargu nieograniczonego w dniu 16.03.2017 o godz. 10.30 w Internacie X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.

Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych(Dz.U.z 2006 Nr 164,poz.1163 informuje ,że w prowadzonym  przez X Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku ,ul. Antoniuk Fabryczny 1,15-762 Białystok postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych ,w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:

„Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Internatu X Liceum  Ogólnokształcącego w Białymstoku przeznaczono następujące kwoty :

Część 1. Warzywa i owoce  świeże i suszone, jaja kurze

KWOTA BRUTTO

 

 

 

82 192,81 zł

 

19 687,37 euro

Część 2. Warzywa okopowe

 

 

KWOTA BRUTTO

 

 

 

21 894,35 zł

 

5 244,28 euro

 

Część. 3.Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

 

 

KWOTA BRUTTO

 

 

 

99 880,24 zł.

 

23 924,00 euro

 

Część 4.Różne produkty spożywcze

KWOTA BRUTTO

 

 

 

67 442,66zl

 

16 154,32euro

 

Część 5.Produkty mleczarskie

 

KWOTA BRUTTO

 

 

 

53 165,24 zl.

 

12 734,49euro

 

Część 6.Mrożonki i ryby

 

KWOTA BRUTTO

 

 

 

36 226,43zł

 

8 677,20euro

 

 

Część 7.Pieczywo ,świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

KWOTA BRUTTO

 

 

 

22 348,49 zl.

 

5 353,06 euro

 

      Do dnia 16.03.2017 do godz. 10.30 do Internatu X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28

tj. do upływu terminu składania ofert na poszczególne części wpłynęły oferty następujących wykonawców:

I.

w części 1 Warzywa i owoce  świeże i suszone, jaja kurze

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres

Cena oferty brutto

Czas dostawy

6

SPRZEDAŻ HURTOWA

OWOCÓW I WARZYW

Teresa Mortel

 

17-120 Brańsk,

ul. Witosa 30

Białystok-Fasty,

 ul. Sz. Knyszyńska 17

75 995,57 zł.

30 min.

3

„EWJA” Jadwiga Szulborska

 

18-106 Turośń Kościelna,

ul. Lipowa 7A

94 078,04 zł.

25 min.

1

WIB Wiesława Bazylewicz

Generała Władysława Andersa 40 lok. 74,

15-131 Białystok

77 852,59 zł.

20 min.

10

LEWIAN Wiesław Leoniuk

Baciki Bliższe 101,

17-300 Siemiatycze

106 203,77 zł.

30 min.

8

MIROSŁAW POPOW Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MANGO detal/hurt

 

ul. Poddolna 63

17-200 Hajnówka

81 862,84 zł.

90 min.

 

 

w części 2 Warzywa okopowe

 

 

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

Adres

Cena oferty brutto

Czas dostawy

5

GOSPODARSTWO ROLNE

Piotr Silwonik

 

IZBISZCZE 3A,

 16-070 Choroszcz

13 061,61 zł.

30 min.

7

SPRZEDAŻ HURTOWA

OWOCÓW I WARZYW Teresa Mortel

 

17-120 Brańsk,

ul. Witosa 30

Białystok-Fasty,

ul. Sz. Knyszyńska 17

15 329,58 zł.

30 min.

4

„EWJA” Jadwiga Szulborska

 

18-106 Turośń Kościelna,

ul. Lipowa 7A

16 838,22 zł.

25 min.

2

WIB Wiesława Bazylewicz

Generała Władysława Andersa 40 lok. 74,

15-131 Białystok

13 850,98 zł.

20 min.

11

LEWIAN Wiesław Leoniuk

Baciki Bliższe 101,

17-300 Siemiatycze

22 004,12 zł.

30 min.

9

MIROSŁAW POPOW Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MANGO detal/hurt

 

ul. Poddolna 63

17-200 Hajnówka

14 435,68 zł.

90 min.

 

 

w części 3 Mięso i wędliny   

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres

Cena oferty brutto

Czas dostawy

13

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Mięsnego „KBS” Sp. z o.o.

19-100 Mońki, Potoczyzna 33A

94 785,71  zł.

30 min.

12

AL BA sp. j. Podlaskie Centrum Mięsne Żuraw i Gryko

ul. I Armii Wojska Polskiego 2D

15-103 Białystok

94 160,07 zł.

60 min.

14

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Klim” Anna Klim

Konowały 44

16-070 Choroszcz

211 105,35

30 min.

 

 

w części 4 Produkty ogólnospożywcze

 

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres

Cena oferty brutto

Czas dostawy

17

HURT DETAL ART. SPOŻYWCZO-ROLNE Anna Siekierko

18-200 Wysokie Mazowieckie

ul. Szpitalna 24

66 388,97 zł.

20 min.

15

Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego

15-959 Białystok,

ul. Handlowa 4

80 946,08 zł.

30 min.

 

 

 

w części 5 Produkty mleczarskie   

 

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres

Cena oferty brutto

Czas dostawy

18

HURT DETAL ART. SPOŻYWCZO-ROLNE Anna Siekierko

18-200 Wysokie Mazowieckie

ul. Szpitalna 24

57 981,50 zł.

20 min.

16

Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego

15-959 Białystok,

ul. Handlowa 4

54 559,75 zł.

30 min.

 

 

 

w części 6 Mrożonki i ryby

 

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres

Cena oferty brutto

Czas dostawy

19

HURT DETAL ART. SPOŻYWCZO-ROLNE Anna Siekierko

18-200 Wysokie Mazowieckie

ul. Szpitalna 24

39 619,69 zł.

20 min.

20

REN sp. z o.o.

26-600 Radom,

ul. Tartaczna 3

42 072,05 zł.

60 min.

 

 

w części 7 Pieczywo

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres

Cena oferty brutto

Czas dostawy

21

PODLASKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MIĘSNE Sp. z o.o.

15-557 Białystok,

ul. Dojnowska 61/1

22 720,59 zł.

30 min.

22

POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW „Społem”

w Białymstoku

15-950 Białystok, Rynek Kościuszki 15

24 525,60 zł.

30 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

po.

Dyrektor Szkoły

 X Liceum Ogólnokształcącego

w Białymstoku

Dariusz Daniluk

 

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BIAŁYMSTOKU

OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO INTERNATU

1.Treść ogłoszenia:

 ZAMAWIAJĄCY :

 X Liceum Ogólnokształcące

ul. Antoniuk Fabryczny 1

15-762 Białystok

DO INTERNATU SZKOŁY:

UL. ZWYCIĘSTWA 28

tel. +48 85 651 02 61

tel./fax: +48 85 664 74 33

2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

3. Strona internetowa:

 www.10lo.pl

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Przedmiot zamówienia (CPV: 15.00.00.00-8) został podzielony na 7 części od nr 1 do nr 7:

Część  1.Warzywa i owoce  świeże i suszone, jaja kurze (CPV: 03100000-2;03142500-3)

Część  2.  Warzywa okopowe(CPV:  03200000-3)

Część 3. Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne(CPV: 15100000-9; 15110000-2; 15112000-6;

Część 4. Różne produkty spożywcze (CPV: 15400000-2;15800000-6)

Część 5. Produkty mleczarskie (CPV: 15500000-3)

Część 6. Mrożonki i ryby (CPV: 15220000-6; 15331000-7)

Część 7. Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie (CPV: 15810000-9)

5.   Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6.Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy wyłączając dni wolne od nauki szkolnej np. ferie ,przerwy świąteczne itp.

7.W postępowaniu mogą brać udział wszyscy dostawcy, którzy zgodnie z ustawą

z dn. 29.01.2004 r Prawo Zamówień Publicznych z późn. zmianami   spełniają  wszystkie warunki Ustawy. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.

 Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt. 6.1 SIWZ na podstawie złożonego wraz z formularzem ofertowym,oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. 15 SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie dokonana na zasadzie formuły „spełnia/nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, których wykaz znajduje się w pkt. 15 niniejszej SIWZ.

 Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z treści dołączonych dokumentów nie będzie wynikać, że zostały spełnione określone warunki, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Ustawy, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę odpowiednio na podstawie art. 24 Ustawy.

W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

 

7a. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy do oferty należy dołączyć następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę ich kserokopie lub odpisy:

:a/ Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1  ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej

Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt. 15.8. może przedłożyć równoważne dokumenty określone Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231) .tj. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

b/ W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach, których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy pobrać ze szkolnej strony internetowej www.10lo.pl lub w pokoju Nr 70 Internatu XLO w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28  w godz. 8.00-14.00

8.Wadium nie jest wymagane.

9. Kryteria oceny ofert

Zamawiający ustala następujące kryteria wyboru i oceny ofert:

 

Lp.

Kryterium

Waga

 

1

Cena oferty brutto

90%

 

2

Czas realizacji zamówienia uzupełniającego złożonego w dniu dostawy (od 5do 180 minut)

10%

 

·  Punkty w kryterium -  Cena oferty brutto, jakie otrzyma badana oferta będą liczone w następujący sposób:

 

         Cena minimalna brutto z badanych ofert

C=   ------------------------------------------------------- x 90 punktów

                      Cena oferty badanej brutto

 

C = punktowa ocena ceny ofertowej brutto może maksymalnie osiągnąć 90 punktów, gdzie  1 punkt = 1 %

 

· Punkty w kryterium -  Czas realizacji zamówienia uzupełniającego, jakie otrzyma badana oferta będą liczone w następujący sposób:

- od 5 minut do 30 minut 10 pkt. Powinno być do 30 min!!!

- od 31minut do 60 minut -5 pkt.

- od 61 minut do 90 minut -2 pkt.

- od 91minut do 180 minut -1pkt.

- ponad 180 minut - 0 pkt.

 

punktowa ocena kryterium Czas może maksymalnie osiągnąć 10 punktów gdzie 1 punkt = 1 %

 

Ocenę punktową stanowi suma punktów kryterium  „Cena oferty brutto” oraz kryterium „Czas realizacji zamówienia uzupełniającego”, indywidualnie dla każdej z Ofert.

Oferent może uzyskać maksymalnie  100 punktów = 100 %.

10. Oferta powinna być złożona w pokoju Nr 70 internatu Szkoły ,ul Zwycięstwa 28 do dnia 16.03.2017 r. do godziny 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (Internat Szkoły p. nr 70) w dniu 16.03.2017r.o godzinie 10.30

lub wysłana na adres:

 X Liceum Ogólnokształcące

ul. Antoniuk Fabryczny 1

15-762 Białystok

Oferty powinny  być sporządzone w języku polskim.

11. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

12.Nie zawiera się umowy ramowej.

13.Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.

14.Nie przewiduje się wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15.Nie przewiduje się udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust.1 pkt6 i 7 lub art.134 ust.6 pkt.3

 

Białystok, dn. 08.03.2017 r. 

  po. Dyrektor
X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku

                                                    Dariusz Daniluk

 

UWAGA

INFORMACJA  DOTYCZĄCA ZAŁĄCZNIKA NR 1D DO SIWZ POZ. NR 39 MIKOŁAJE  SW.60 G PODANO ILOŚĆ 300 KG POWINNO BYĆ : 300 SZT.

 

 


- Formularz cenowy mięso i wędliny

- Formularz cenowy mrożonki i ryby

- Formularz cenowy owoce i warzywa

- Formularz cenowy pieczywo

- Formularz cenowy produkty mleczarskie

- Formularz cenowy produkty ogólnospożywcze

- ogloszenie o zamowieniu

- zalacznik nr 1 formularz ofertowy

- zalacznik nr 4 projekt umowy

- zalaczniki nr 2 i 3 do SIWZ 

- formularz cenowy warzywa okopowe

- siwz

 

 

Copyright © 2017 Strona XLO w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.