Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Opiekun: pani Monika Miastkowska

 


2014-2015
 

Uczniowska Rada Szkoły

Agnieszka Powichrowska, kl. II a – Przewodnicząca URS

Kamil Gawełko, kl. II a – Zastępca Przewodniczącej

Karolina Dąbrowska, kl. II a

Joanna Krasowska, kl. I a

Sylwia Halina Matysiuk, kl. I a

Patrycja Kaja Szabuńko, kl. I a

Paulina Wiktoria Tołwińska, kl. I a 

Monika Zajączkowska, kl. II a

Urszula Zajkowska, kl. I a

 

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły. Niemniej jednak, w celu uniknięcia organizacyjnego chaosu, powołana została Uczniowska Rada Szkoły – organ reprezentujący Samorząd Uczniowski, a zarazem kierujący jego pracami.

Zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, na początku października organizowane są równe, tajne, powszechne, bezpośrednie i większościowe wybory. Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) ma każdy uczeń X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, po uprzednim okazaniu legitymacji szkolnej oraz złożeniu podpisu na liście obecności.

W tym roku szkolnym wybory zorganizowane zostały 1 października 2014 r. Nad prawidłowością głosowania czuwała opiekunka SU – p. Monika Miastkowska oraz trzyosobowa Szkolna Komisja Skrutacyjna w składzie: Paulina Sakowicz, Zofia Toczydłowska, Karol Wilczewski.

Z biernego prawa wyborczego (możliwości kandydowania w wyborach) skorzystało 12 uczniów. Największą przychylność zdobyły następujące osoby:

1.             Kamil Gawełko, kl. II a

2.             Agnieszka Powichrowska, kl. II a

3.             Karolina Dąbrowska, kl. II a

4.             Sylwia Halina Matysiuk, kl. I a

5.             Paulina Wiktoria Tołwińska, kl. I a

6.             Joanna Krasowska, kl. I a

7.             Patrycja Kaja Szabuńko, kl. I a

8.             Monika Zajączkowska, kl. II a

9.             Urszula Zajkowska, kl. I a

Warto zauważyć, że szkolna frekwencja wyborcza wyniosła 72,90% (uprawnionych do głosowania było 107 uczniów, Komisja wydała zaś 78 kart do głosowania). Oznacza to, że procentowo uzyskaliśmy wyższą frekwencję, niż frekwencje uzyskane w ostatnich ogólnopolskich wyborach (w wyborach prezydenckich w 2010 r. w głosowaniu wzięło udział 54,94%, zaś w wyborach parlamentarnych w 2011 r. zaledwie 48,92% uprawnionych do głosowania).

Dziękujemy wszystkim aktywnym obywatelsko uczniom, którzy wzięli udział w głosowaniu, a specjalne wyrazy wdzięczności przekazujemy:

 1. kl. I a (wychowawczyni – prof. K. Szczęsnowicz) – frekwencja: 82%
 2. kl. III d (wychowawca – prof. T. Ostapczuk) – frekwencja: 81,25%
 3. kl. II a (wychowawczyni – prof. D. Brańska) – frekwencja: 74%

Gratulujemy! :)

 

Uczniowska Rada Szkoły 2013/2014

 

Paulina Sakowicz, kl. II d - Przewodnicząca URS

Karol Wilczewski, kl. II a - Zastępca

Sebastian Czerepuszko, kl. I a

Paula Filipiuk, kl. II d

Jakub Jatkowski, kl. III a

Beata Skrzypko, kl. II d

Przemysław Stocki, kl. I a

Katarzyna Warszińska, kl. II d

Zofia Toczydłowska, kl. III a

 

 

Uczniowska Rada Szkoły 2012/2013

 

Kamila Lulewicz, kl. II e - Przewodnicząca URS

Marta Pawłow, kl. II b

Beata Skrzypko, kl. II d

Beata Gromada, kl. II a

Jolanta Kakareko, kl. II a

Natalia Chomik, kl. I a

 

Uczniowska Rada Szkoły 2011/2012

 

Marcin Bielawski, kl. II u LO – Przewodniczący URS

Maciej Ostrowski, kl. II u LO - Zastępca

Magdalena Szumarska, kl. II a LO - Skarbnik

Katarzyna Zontak, kl. II u LO - Sekretarz

Magdalena Sepko, kl. II a LO

Marta Łobodzińska, kl. I a LO

Artur łacina, kl. II c LO

Anna Męczkowska, kl. I e LO

Bartłomiej Mortel, kl. III a TZ

Mateusz Czarkowski, kl. III a TZ

Adam Pasiuk, kl. III a TZ

Piotr Łukaszuk, kl. III e LO

 

Uczniowska Rada Szkoły 2010/2011

 

Magdalena Żukowska, kl. II d LO – Przewodnicząca URS

Adam Pasiuk, kl. II a TZ - Zastępca

Kamil Kotowski, kl. II a LO – Sekretarz

Justyna Suchowierska, kl. II d LO – Skarbnik

Marcin Bielawski, kl. I u LO

Filip Tałałaj, kl. II a LO

Ewa Truchel, kl. II a LO

Beata Olędzka, kl. II e LO

Artur Łacina, kl. I c LO

Katarzyna Sakowicz, kl. III b TZ

Adam Białojan, kl. III a TZ

Bartłomiej Mortel, kl. II a TZ

 

Uczniowska Rada Szkoły 2009/2010

 

Paula Sadowska (kl. III b TZ) – Przewodnicząca URS

Radosław R. Reclaw (kl. I a TZ) – Zastępca

Monika Kuźma z kl. II e LO – Sekretarz

Marta Jóźwicka (kl. III a TZ) – Skarbnik

Emilia Kochanowska z kl. II a LO

Jakub Szewczul z kl. II b LO

Rafał Niedźwiedzki z kl. II b LO

Magdalena Bielska (kl. II a LO)

Kamila Bokina (kl. II c LO)

Aleksander Sakowicz (kl. II c LO)

Weronika Sojko (kl. II c LO)

Karol Radwański (kl. II c LO)

 

Uczniowska Rada Szkoły 2008/2009

 

Justyna Maleszewska z kl. II c LO – Przewodnicząca URS

Katarzyna Janowicz z kl. II c LO – Zastępca

Mariusz Janucik z kl. II c LO – Zastępca           

Monika Sieliwonik z kl. III a TZ  – Sekretarz

Damian Wojtecki z kl. II e LO

Piotr Kozłowski z kl. II b LO

Sebastian Minkiewicz z kl. II b LO

Paula Sadowska z kl. II b TZ

Monika Michalska z kl. II e LO

Maria Magdalena Sokołowska z kl. II d LO

Renata Bietkał z kl. III a TZ

Ramona Ewelina Indries z kl. II d LO

Julita Nikifirowicz z kl. II d LO 

 

Uczniowska Rada Szkoły 2007-2008

Demokracja to taki ustrój,
który gwarantuje nam,
że nie będziemy rządzeni lepiej,
niż na to zasługujemy.
Jacek Kuroń

          

Dzień 5 października 2007 r. pozostanie w naszej pamięci bardzo długo. Właśnie wtedy, po raz pierwszy w historii SP Nr 1, wybrana została UCZNIOWSKA RADA SZKOŁY – organ kierujący pracami Samorządu Uczniowskiego.
Nasze Plenarne Zebranie rozpoczęliśmy o godz. 9.00 w auli szkolnej. Z ogromnym zainteresowaniem śledziliśmy procedury zaczerpnięte z prawdziwej “dorosłej” demokracji. Przy wejściu należało okazać dowód tożsamości (identyfikator) oraz złożyć podpis na specjalnej liście wyborczej. Następnie każdy z nas otrzymał kartę do głosowania, by oddać głos na wybranych kandydatów. Na podstęplowanej karcie można było zaznaczyć minimum jedno, maksimum dwanaście nazwisk osób, które wg nas zasłużyły na miejsce w Uczniowskiej Radzie Szkoły.
          Nad prawidłowością głosowania czuwała trzyosobowa Komisja Skrutacyjna w składzie: Michał Więsław z klasy III c Liceum (Przewodniczący Komisji) oraz Joanna Mackiewicz i Milena Olędzka, uczennice klasy II b Liceum. Komisja m.in. oplombowała urnę wyborczą, sprawdziłą tożsamość głosujących, a także rozdała karty do głosowania i podliczyła wszystkie głosy.W tajnych, demokratycznych wyborach wzięło udział 72 Reprezentantów z poszczególnych klas.
Największą przychylność zdobyły następujące osoby:

MARCIN KOTOWSKI z kl. II a LO (47 głosów) – PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO,

KAMIL KRZYSZTOF SZUT z kl. III a LO (44 głosy) – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ANDRZEJ KLIMOWICZ z kl. II c LO (43 głosy) – SKARBNIK SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

MICHAŁ CHODOROWSKI z kl. II e LO (40 głosów) – SEKRETARZ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

oraz

ADAM RYBNIK (kl. II c LO) – 40 głosów
KAMIL BIAŁOUS (kl. III a T) – 39 głosów
MARCIN SZYMCZAK (kl. II e LO) – 39 głosów
KAMIL POWICHROWSKI (kl. III e LO) – 37 głosów
ŁUKASZ KRÓL (kl. II c LO) – 31 głosów
PAWEŁ WĄDOŁOWSKI (kl. III b T) – 31 głosów
MARIUSZ JANUCIK (kl. I c LO) – 27 głosów
MARIA ŁOZOWSKA (kl. III a LO) – 25 głosów - HONOROWA CZŁONKINI PREZYDIUM

       
Samorząd Uczniowski wybrał również nową opiekunkę – Panią Monikę Pruszko.
Spotkanie uświetniły swą obecnością Panie: Wicedyrektor Maria Heller oraz Ewa Charkiewicz, którym serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie.
Nasze parlamentarne zebranie było niezwykłym przeżyciem, ale przede wszystkim prawdziwą szkołą wychowania, uczącą demokratycznych form współżycia. Niewątpliwie był to najlepszy sposób, byśmy jako uczniowie doświadczyli znaczenia aktywności obywatelskiej, przygotowującej do przyszłego, czynnego życia w społeczeństwie.
 zdjęciana zdjęciu: Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem

 

 

Samorząd jest organizacją zrzeszającą całą społeczność uczniowską, która reprezentuje interesy wszystkich uczniów przed Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną  i Radą Rodziców.

 

 

 

Samorząd zapewnia młodzieży współudział w organizacji pracy szkoły, uczy samodzielności
i odpowiedzialności, między innymi poprzez:
a) ustalanie obowiązujących norm i zwyczajów współżycia w szkole, w klasie,
b) rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich,

c) inicjowanie i podejmowanie prac i działań użytecznych dla klasy, szkoły, środowiska.

 

 

 

Samorząd Uczniowski ma prawo do:

a) organizowania pomocy koleżeńskiej,

b) korzystania z radiowęzła,

c) wydawania prasy uczniowskiej,

d) organizowania imprez szkolnych,

e) organizowania dyżurów uczniowskich w szatni,

f) wyboru opiekuna z ramienia Rady Pedagogicznej,

g) spotkań z Dyrektorem po uprzednim ustaleniu terminu,

h) uczestniczenia w niektórych posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

i) uczestniczenia w niektórych posiedzeniach Zespołu Wychowawczego,

j) uczestniczenia w posiedzeniach komisji ds. Stypendium Dyrektora Szkoły,

k) wyboru Rzecznika Praw Ucznia,

l) opiniowania pracy nauczyciela,

m) opiniowania wewnątrzszkolnych aktów prawnych dotyczących życia szkoły,

n) opiniowania skreślenia ucznia z listy uczniów.

 

 

 

Do obowiązków Samorządu Uczniowskiego należy:

a) wspieranie działań szkoły w zakresie podnoszenia wyników nauczania i frekwencji,

b) współtworzenie właściwej atmosfery w szkole, sprzyjającej rzetelnej pracy i dobremu samopoczuciu każdego ucznia,

c) troska o czystość i porządek w szkole,

d) poszanowanie sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych,

e) przekazywanie informacji opiekunowi o negatywnych zjawiskach mających miejsce na terenie szkoły, np. nietolerancji, nieuczciwości, nieposzanowaniu godności osobistej uczniów bądź nauczycieli, kradzieży, używaniu narkotyków itp.

 

 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO X LO - rok szkolny 2012/2013

 

1.Rozwijanie samorządności:

- Opracowywanie planu pracy SU,

- Stałe prowadzenie tablicy informacyjnej SU INFORMUJE,

- Informacje zamieszczane w Biuletynie Informacyjnym, na szkolnej stronie www oraz w gablotce Echo szkoły,

- Wybory do Uczniowskiej Rady Szkoły, organu kierującego pracami SU,

- Spotkania z reprezentantami klas, informacje o podejmowanych akcjach, zapoznanie z dokumentami szkolnymi (m.in. Regulaminem SU),

- Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizacji i przeprowadzaniu,

- Pomoc w przygotowaniu uroczystych apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny,

- Udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych podsumowujących pracę szkoły,

- Systematyczne spotkania SU – planowanie i organizacja pracy SU,

- Opieka nad prawidłowym funkcjonowaniem „Szczęśliwego Numerka”,

- Rozpatrywanie i realizacja pomysłów wszystkich uczniów – „Skrzynka pochwał, skarg i wniosków”.

2.Organizacja akcji o charakterze profilaktycznym:

 • - Zorganizowanie akcji pod hasłem: „Tydzień promocji zdrowia”.
  3.Wspieranie Dyrekcji szkoły w pełnieniu funkcji statutowych:
 • - Współorganizowanie zajęć adaptacyjno-integracyjnych dla uczniów klas pierwszych (zapoznanie ze strukturą SU oraz aktami prawnymi, obowiązującymi w szkole),
 • - Opiniowanie wewnątrzszkolnych aktów prawnych dotyczących życia szkoły (m.in. Nowego Regulaminu Samorządu Uczniowskiego),
 • - Opiniowanie pracy nauczycieli.
  4.Podtrzymywanie tradycji szkoły:
 • - Kontynuacja tradycji wręczania nagród Samorządu Uczniowskiego „KEN” w dniu Komisji Edukacji Narodowej.
  5.Akcje charytatywne:
 • - Udział w akcji „Góra Grosza”.
  6.Udział SU w pracach porządkowych na rzecz szkoły i środowiska.
  7.
  Kultura spędzania wolnego czasu – imprezy towarzyskie, szkolne lub środowiskowe:
 • - Organizacja szkolnych wyjść do kina, teatru,

  • - Otrzęsiny klas I.
Copyright © 2018 Strona XLO w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.