Przetargi

X Liceum Ogólnokształcące                                                                                                                                   Białystok,22.03.2018

15-762 Białystok

ul. Antoniuk Fabryczny 1

Do Internatu:

15-703 Białystok

ul. Zwycięstwa 28

www.10lo.pl

 

znak sprawy:xlo.26.2.2018                                                               Do :Wszyscy Wykonawcy  

                                                                      

 

                                  

 

Zawiadomienie

 

I.O wyborze najkorzystniejszej oferty . Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych(Dz.U.z 2006 Nr 164,poz.1163 z póż. zmianami  zawiadamia ,że w prowadzonym  przez X Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku ,ul. Antoniuk Fabryczny 1,15-762 Białystok postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych ,w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:

               

„Dostawa produktów  żywnościowych do Internatu X Liceum  Ogólnokształcącego, ul. Zwycięstwa 28 i stołówki X Liceum Ogólnokształcącego ,ul. Stołeczna 6 w Białymstoku ” dokonano wyboru  ofert jak niżej:

 

1.Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia19.03.2018 do godz. 10.00 w w/w postępowaniu ofertę  złożyło sześciu  Wykonawców ,którym przyznano  w każdym kryterium oceny niżej podaną liczbę punktów  oraz  łączną punktację :

w części 1 Warzywa i owoce  świeże i suszone, jaja kurze

 

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres

PUNKTY KRYTERIUM CENA

PUNKTY KRYTERIUM CZAS DOSTAWY

Łączna liczba punktów

3

SPRZEDAŻ HURTOWA

OWOCÓW I WARZYW

Teresa Mortel

 

17-120 Brańsk,

ul. Witosa 30

Białystok-Fasty,

 ul. Sz. Knyszyńska 17

86,93

10

96,93

11

„Firma Handlowo-Usługowa Cytrus 2

Jarosław Dzwonkowski

 

12-200 Pisz

Ul. Mickiewicza 39 a

90

0

90

23

WIB B. Zrajkowska ,W. Świetlicki

Generała Władysława Andersa 40 lok. 20,

15-131 Białystok

86,06

10

96,06

14

LEWIAN Wiesław Leoniuk

Baciki Bliższe 101,

17-300 Siemiatycze

88,26

10

98,26

17

MIROSŁAW POPOW Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MANGO detal/hurt

 

ul. Poddolna 63

17-200 Hajnówka

83,78

10

93,78

19

Sklep Spożywczy Anabella

Ilona Pęska

 

Al. Wojska Polskiego 35

18-300 Zambrów

76,64

1

77,64

 

 

2)   nie dopuszczono do dynamicznego systemu zakupów,

3)nie ustanowiono  dynamicznego systemu zakupów,4)nie unieważniono  postępowania5)Zamawiający dokonał wyboru –ofertę Nr-14 LEWIAN Wiesław Leoniuk

-98,26pkt.(cena brutto oferty-91399,30 zł:21197,97 euro)

            Uzasadnienie:

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu ,oferta została złożona prawidłowo, spełnia warunki wymagane przez Zamawiającego ,jest zgodna z SIWZ i jest najkorzystniejsza ,otrzymała najwyższą liczbę punktów.

 

1.Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia19.03.2018 do godz. 10.00 w w/w postępowaniu ofertę  złożyło siedmiu   Wykonawców ,którym przyznano  w każdym kryterium oceny niżej podaną liczbę punktów  oraz  łączną punktację :

w części 2 Warzywa okopowe 

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

Adres

PUNKTY KRYTERIUM CENA

PUNKTY KRYTERIUM CZAS DOSTAWY

Łączna liczba punktów

1

GOSPODARSTWO ROLNE

Piotr Silwonik

 

IZBISZCZE 3A,

 16-070 Choroszcz

90

10

100

2

SPRZEDAŻ HURTOWA

OWOCÓW I WARZYW Teresa Mortel

 

17-120 Brańsk,

ul. Witosa 30

Białystok-Fasty,

ul. Sz. Knyszyńska 17

81,99

10

91,99

20

Sklep Spożywczy Anabella

Ilona Pęska

 

Al. Wojska Polskiego 35

18-300 Zambrów

74,02

1

75,02

24

WIB B. Zrajkowska ,W. Świetlicki

Generała Władysława Andersa 40 lok. 20,

15-131 Białystok

89,28

10

99,28

15

LEWIAN Wiesław Leoniuk

Baciki Bliższe 101,

17-300 Siemiatycze

86,97

10

96,97

16

MIROSŁAW POPOW Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MANGO detal/hurt

 

ul. Poddolna 63

17-200 Hajnówka

77,73

10

87,73

12

„Firma Handlowo-Usługowa Cytrus 2

Jarosław Dzwonkowski

 

12-200 Pisz

Ul. Mickiewicza 39 a

83,68

0

83,63

 

2)   nie dopuszczono do dynamicznego systemu zakupów,

3)nie ustanowiono  dynamicznego systemu zakupów,

4)    nie unieważniono  postępowania

5)Zamawiający dokonał wyboru –ofertę Nr-1 GOSPODARSTWO ROLNE Piotr Silwonik-100pkt.(cena brutto oferty-15319,73zł;3553,06 euro)

Uzasadnienie:

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu ,oferta została złożona prawidłowo, spełnia warunki wymagane przez Zamawiającego ,jest zgodna z SIWZ i jest najkorzystniejsza ,otrzymała najwyższą liczbę punktów.

 

1.Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia19.03.2018 do godz. 10.00 w w/w postępowaniu ofertę  złożyło czterech   Wykonawców ,którym przyznano  w każdym kryterium oceny niżej podaną liczbę punktów  oraz  łączną punktację :

 

 

w części 3 Mięso i wędliny   

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres

PUNKTY KRYTERIUM CENA

PUNKTY KRYTERIUM CZAS DOSTAWY

Łączna liczba punktów

8

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Mięsnego „KBS” Sp. z o.o.

19-100 Mońki, Potoczyzna 33A

84,02

10

94,02

26*

King Dystrybucja Radom

Ul. Chorzowska 3

26-600 Radom

Filia Białystok

Ul. Produkcyjna 111

90

10

100*

25

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Klim” Anna Klim

Konowały 44

16-070 Choroszcz

75,26

10

85,26

18

Handel Artykułami Mięsnymi i Spożywczymi Jolanta Ciepła

15-669 Białystok

Ul. Magnoliowa 4

89,24

10

99,24

 

2)   nie dopuszczono do dynamicznego systemu zakupów,

3)nie ustanowiono  dynamicznego systemu zakupów,

4)    nie unieważniono  postępowania

5)Zamawiający dokonał wyboru –ofertę Nr-18 HANDEL ARTYKUŁAMI MIĘSNYMI I SPOŻYWCZYMI –Jolanta Ciepła – 99,24 pkt.(cena brutto oferty 114093,11zł;26461,28 euro)

Uzasadnienie:

*Wykonawca -King Dystrybucja Radom ul. Chorzowska 3,26-600 Radom Filia Białystok ,ul. Produkcyjna 111 w dniu 20.03.2018 złożył oświadczenie ,że wycofuje ofertę w związku z tym  został wybrany drugi Wykonawca spełniający  warunki udziału w postępowaniu ,oferta została złożona prawidłowo, spełnia warunki wymagane przez Zamawiającego ,jest zgodna z SIWZ otrzymała 2-gą w kolejności   najkorzystniejszą liczbę punktów.

1.Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 19.03.2018 do godz. 10.00 w w/w postępowaniu ofertę  złożyło dwóch   Wykonawców ,którym przyznano  w każdym kryterium oceny niżej podaną liczbę punktów  oraz  łączną punktację :

w części 4 Produkty ogólnospożywcze 

 

 

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres

PUNKTY KRYTERIUM CENA

PUNKTY KRYTERIUM CZAS DOSTAWY

Łączna liczba punktów

6

HURT DETAL ART. SPOŻYWCZO-ROLNE Anna Siekierko

18-200 Wysokie Mazowieckie

ul. Szpitalna 24

85,12

10

95,12

5

Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego

15-959 Białystok,

ul. Handlowa 4

78,87

10

88,87

21

Sklep spożywczy Anabella

Ilona Pęska

18-300 Zambrów

Al. Wojska Polskiego 35

90

1

91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)   nie dopuszczono do dynamicznego systemu zakupów,

3)nie ustanowiono  dynamicznego systemu zakupów,

4)    nie unieważniono  postępowania

5)Zamawiający dokonał wyboru –ofertę Nr- 6 HURT DETAL ART. SPOŻYWCZO-ROLNE Anna Siekierko -95,12 pkt.(cena brutto oferty 94361,28zł;21884,94 euro)

 Uzasadnienie:

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu ,oferta została złożona prawidłowo, spełnia warunki wymagane przez Zamawiającego ,jest zgodna z SIWZ i jest najkorzystniejsza ,otrzymała najwyższą liczbę punktów.

 

1.Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia19.03.2018 do godz. 10.30 w w/w postępowaniu ofertę  złożyło dwóch   Wykonawców ,którym przyznano  w każdym kryterium oceny niżej podaną liczbę punktów  oraz  łączną punktację :

 

w części 5 Produkty mleczarskie   

 

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres

PUNKTY KRYTERIUM CENA

PUNKTY KRYTERIUM CZAS DOSTAWY

ŁĄCZNA PUNKTACJA

4

Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego

15-959 Białystok,

ul. Handlowa 4

90,00

10

100,00

 

 

 

 

 

 

 

2)   nie dopuszczono do dynamicznego systemu zakupów,

3)nie ustanowiono  dynamicznego systemu zakupów,

4)    nie unieważniono  postępowania

5)Zamawiający dokonał wyboru –ofertę Nr- 4  SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO -100 pkt.(cena brutto oferty 54358,88zł;12607,30 euro)

 Uzasadnienie:

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu ,oferta została złożona prawidłowo, spełnia warunki wymagane przez Zamawiającego ,jest zgodna z SIWZ i jest najkorzystniejsza ,otrzymała najwyższą liczbę punktów.

 

1.Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 19.03.2018 do godz. 10.00 w w/w postępowaniu ofertę  złożyło dwóch   Wykonawców ,którym przyznano  w każdym kryterium oceny niżej podaną liczbę punktów  oraz  łączną punktację :

w części 6 Mrożonki i ryby 

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres

PUNKTY KRYTERIUM CENA

PUNKTY KRYTERIUM CZAS DOSTAWY

ŁĄCZNA PUNKTACJA

7

HURT DETAL ART. SPOŻYWCZO-ROLNE Anna Siekierko

18-200 Wysokie Mazowieckie

ul. Szpitalna 24

90

10

100

22

REN sp. z o.o.

26-600 Radom,

ul. Tartaczna 3

82,88

10

 

92,88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)   nie dopuszczono do dynamicznego systemu zakupów,

3)nie ustanowiono  dynamicznego systemu zakupów,

4)    nie unieważniono  postępowania

5) Zamawiający dokonał wyboru –ofertę Nr- 19 HURT DETAL ART. SPOŻYWCZO-ROLNE ANNA SIEKIERKO -100pkt.(cena brutto oferty 54346,01zł;12604,31euro)

Uzasadnienie:

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu ,oferta została złożona prawidłowo, spełnia warunki wymagane przez Zamawiającego ,jest zgodna z SIWZ i jest najkorzystniejsza ,otrzymała najwyższą liczbę punktów.

 

1.Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia19.03.2018 do godz. 10.00 w w/w postępowaniu ofertę  złożyło dwóch   Wykonawców ,którym przyznano  w każdym kryterium oceny niżej podaną liczbę punktów  oraz  łączną punktację :

 

w części 7 Pieczywo 

 

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres

PUNKTY KRYTERIUM CENA

PUNKTY KRYTERIUM CZAS DOSTAWY

ŁĄCZNA PUNKTACJA

10

PODLASKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MIĘSNE Sp. z o.o.

15-557 Białystok,

ul. Dojnowska 61/1

90,00

10

100,00

13

POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW „Społem”

w Białymstoku

15-950 Białystok, Rynek Kościuszki 15

62,76

5

67,76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)   nie dopuszczono do dynamicznego systemu zakupów,

3)nie ustanowiono  dynamicznego systemu zakupów,

4)    nie unieważniono  postępowania

5) Zamawiający dokonał wyboru –ofertę Nr- 10  PODLASKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MIĘSNE  Sp. z o.o.-100 pkt.(cena brutto oferty 49677,55 zł;11521,57 euro)

  Uzasadnienie:

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu ,oferta została złożona prawidłowo, spełnia warunki wymagane przez Zamawiającego ,jest zgodna z SIWZ i jest najkorzystniejsza ,otrzymała najwyższą liczbę punktów.

II. Zawarcie umowy zgodnie z art.94 ust.1 pkt.1 ustawy Pzp Zamawiający zawrze umowy w sprawie niniejszego zamówienia w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

III. Pouczenie

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej zgodnie z art.179 i następne ustawy Pzp.

 

 

 Dyrektor Szkoły

 X Liceum Ogólnokształcącego

w Białymstoku

Urszula Sztabelska -Kopa

 

 

 

 

 

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

W BIAŁYMSTOKU

OGŁASZA

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA SUKCESYWNĄ  DOSTAWĘ PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH  

DO INTERNATU X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

UL. ZWYCIĘSTWA 28

 I STOŁÓWKI X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ,UL. STOŁECZNA 6

 

1.Treść ogłoszenia:

 ZAMAWIAJĄCY :

 X Liceum Ogólnokształcące

ul. Antoniuk Fabryczny 1

15-762 Białystok

DO INTERNATU SZKOŁY

UL. ZWYCIĘSTWA 28

tel. +48 85 651 02 61

i STOŁÓWKI X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

UL. STOŁECZNA 6

TEL. +48 85 742 31 38

2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

3. Strona internetowa:

 www.10lo.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Przedmiot zamówienia (CPV: 15.00.00.00-8) został podzielony na 7 części od nr 1 do nr 7:

Część  1. Warzywa i owoce  świeże i suszone, jaja kurze (CPV: 1530000-1,03142500-3)

Część  2.  Warzywa okopowe(CPV:  153100000-4)

Część 3. Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne(CPV: 15100000-9; 15110000-2; 15112000-6;

Część 4. Różne produkty spożywcze (CPV: 15400000-2;15800000-6)

Część 5. Produkty mleczarskie (CPV: 15500000-3)

Część 6. Mrożonki i ryby (CPV: 15220000-6;15330000-0)

Część 7. Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie (CPV: 15810000-9)

5.   Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6. Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy wyłączając dni wolne od nauki szkolnej np. ferie ,przerwy świąteczne itp.

7.W postępowaniu mogą brać udział wszyscy dostawcy, którzy zgodnie z ustawą

z dn. 29.01.2004 r Prawo Zamówień Publicznych z późn. zmianami   spełniają  wszystkie warunki Ustawy. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.

 Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt. 6.1 SIWZ na podstawie złożonego wraz z formularzem ofertowym, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. 15 SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie dokonana na zasadzie formuły „spełnia/nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, których wykaz znajduje się w pkt. 15 niniejszej SIWZ.

 Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z treści dołączonych dokumentów nie będzie wynikać, że zostały spełnione określone warunki, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Ustawy, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę odpowiednio na podstawie art. 24 Ustawy.

W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

 

7a. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy do oferty należy dołączyć następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę ich kserokopie lub odpisy:

:a/ Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1  ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej

Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt. 15.8. może przedłożyć równoważne dokumenty określone Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231) .tj. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

b/ W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach, których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy pobrać ze szkolnej strony internetowej www.10lo.pl lub w pokoju Nr 70 Internatu XLO w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28  w godz. 8.00-14.00

8.Wadium nie jest wymagane.

9.  Kryteria oceny ofert

Zamawiający ustala następujące kryteria wyboru i oceny ofert:

 

Lp.

Kryterium

Waga

 

1

Cena oferty brutto

90%

 

2

Czas realizacji zamówienia uzupełniającego złożonego w dniu dostawy (od 5do 180 minut)

10%

 

  • Punkty w kryterium -  Cena oferty brutto, jakie otrzyma badana oferta będą liczone w następujący sposób:

 

Cena minimalna brutto z badanych ofert

C=   ------------------------------------------- x 90 punktów

Cena oferty badanej brutto

 

C = punktowa ocena ceny ofertowej brutto może maksymalnie osiągnąć 90 punktów,                   gdzie  1 punkt = 1 %

 

  • · Punkty w kryterium -  Czas realizacji zamówienia uzupełniającego, jakie otrzyma badana oferta będą liczone w następujący sposób:

- od 5 minut do 30 minut 10 pkt.

- od 31minut do 60 minut -5 pkt.

- od 61 minut do 90 minut -2 pkt.

- od 91minut do 180 minut -1pkt.

- ponad 180 minut - 0 pkt.

 

 

punktowa ocena kryterium Czas może maksymalnie osiągnąć 10 punktów gdzie 1 punkt = 1 %

Ocenę punktową stanowi suma punktów kryterium  „Cena oferty brutto” oraz kryterium „Czas realizacji zamówienia uzupełniającego”, indywidualnie dla każdej z Ofert.

Oferent może uzyskać maksymalnie  100 punktów = 100 %.

10. Oferta powinna być złożona w pokoju Nr 70 internatu Szkoły ,ul Zwycięstwa 28 do dnia 19.03.2018 r. do godziny 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (Internat Szkoły p. nr 70) w dniu 19.03.2018r.o godzinie 10.30

lub wysłana na adres:

 X Liceum Ogólnokształcące

ul. Antoniuk Fabryczny 1

15-762 Białystok

Oferty powinny  być sporządzone w języku polskim.

11. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

12.Nie zawiera się umowy ramowej.

13.Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.

14.Nie przewiduje się wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15.Nie przewiduje się udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust.1 pkt6 i 7 lub art.134 ust.6 pkt.3

 

 

   

Białystok, dn. 08.03.2018 r.                                                             

 

 Dyrektor

X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku

Urszula Sztabelska - Kopa

 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - SIWZ

 

Załączniki stanowiące integralną część SIWZ

  1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1
  2. Formularz asortymentowo-cenowy– załącznik nr 1a1b1c1d1e1f1g
  3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i  o braku podstaw do wykluczenia - załącznik  nr 2
  4. Informacja dot. przynależności/lub nie do grupy kapitałowej – załącznik nr 3
  5. Wzór  umowy – załącznik nr 4

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

X Liceum Ogólnokształcące                                                                            Białystok,19.03.2018

 

15-762 Białystok

 

ul. Antoniuk Fabryczny 1

 

Do Internatu  X Liceum Ogólnokształcącego

 

15-703 Białystok

 

ul. Zwycięstwa 28

 

i stołówki X Liceum Ogólnokształcącego

 

ul. Stołeczna 6

 

www.10lo.pl

 

 

 

znak sprawy:xlo.26.2.2018                                                                   Wszyscy Oferenci        

 

                                                                      

 

 

 

                                               Protokół z otwarcia ofert

 

z przetargu nieograniczonego w dniu 19.03.2018 o godz. 10.30 p.10  w Internacie X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku

 

 

 

Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych(Dz.U.z 2006 Nr 164,poz.1163 informuje ,że w prowadzonym  przez X Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku ,ul. Antoniuk Fabryczny 1,15-762 Białystok postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych ,w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:

 

               

 

„Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Internatu X Liceum  Ogólnokształcącego U. Zwycięstwa 28  i stołówki X Liceum Ogólnokształcącego  ul. Stołeczna 6 w Białymstoku przeznaczono następujące kwoty :

 

 

 

Część 1. Warzywa i owoce  świeże i suszone, jaja kurze

 

 

 

KWOTA BRUTTO

 

 

 

95629,33zł

 

22 179,03 euro

 

 

 

 

Część 2. Warzywa okopowe

 

 

 

 

 

KWOTA BRUTTO

 

 

 

16064,66 zł

 

3 774,40 euro

 

 

 

Część. 3.Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

 

 

 

 

 

KWOTA BRUTTO

 

 

 

116829,31zł

 

27095,88 euro

 

 

 

Część 4.Różne produkty spożywcze

 

KWOTA BRUTTO

 

 

 

90319,61zł

 

20947,56 euro

 

 

 

 

 

Część 5.Produkty mleczarskie

 

 

 

KWOTA BRUTTO

 

 

51863,01zł

 

12028,44euro

 

 

 

Część 6.Mrożonki i ryby

 

 

 

KWOTA BRUTTO

 

 

 

49191,98zł

 

11408,95euro

 

 

 

Część 7.Pieczywo ,świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

 

KWOTA BRUTTO

 

 

 

37674,06zł

8737,63euro

 

 

 

     

 

Do dnia 19.03.2018 do godz. 10.30 do Internatu X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28

 

tj. do upływu terminu składania ofert na poszczególne części wpłynęły oferty następujących wykonawców:

 

I.

 

w części 1 Warzywa i owoce  świeże i suszone, jaja kurze

 

 

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres

PUNKTY KRYTERIUM CENA

PUNKTY KRYTERIUM CZAS DOSTAWY

 

6

SPRZEDAŻ HURTOWA

OWOCÓW I WARZYW

Teresa Mortel

 

17-120 Brańsk,

ul. Witosa 30

Białystok-Fasty,

 ul. Sz. Knyszyńska 17

92795,82 zł

30 min.

 

11

„Firma Handlowo-Usługowa Cytrus 2

Jarosław Dzwonkowski

 

12-200 Pisz

Ul. Mickiewicza 39 a

89628,60 zł

-

 

23

WIB B. Zrajkowska ,W. Świetlicki

Generała Władysława Andersa 40 lok. 20,

15-131 Białystok

93730,30 zł

20 min.

 

14

LEWIAN Wiesław Leoniuk

Baciki Bliższe 101,

17-300 Siemiatycze

91399,52 zł

30 min.

 

17

MIROSŁAW POPOW Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MANGO detal/hurt

 

ul. Poddolna 63

17-200 Hajnówka

96279,62 zł

30 min.

 

19

Sklep Spożywczy Anabella

Ilona Pęska

 

Al. Wojska Polskiego 35

18-300 Zambrów

105251,71 zł

180 min.

 

 

 

 

 

 

w części 2 Warzywa okopowe 

 

 

 

 

 

 

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

Adres

Cena oferty brutto

Czas dostawy

1

GOSPODARSTWO ROLNE

Piotr Silwonik

 

IZBISZCZE 3A,

 16-070 Choroszcz

15319,73 zł

30 min.

2

SPRZEDAŻ HURTOWA

OWOCÓW I WARZYW Teresa Mortel

 

17-120 Brańsk,

ul. Witosa 30

Białystok-Fasty,

ul. Sz. Knyszyńska 17

16817,27 zł

30 min.

20

Sklep Spożywczy Anabella

Ilona Pęska

 

Al. Wojska Polskiego 35

18-300 Zambrów

18627,53 zł

180 min.

24

WIB B. Zrajkowska ,W. Świetlicki

Generała Władysława Andersa 40 lok. 20,

15-131 Białystok

15443,50 zł

20 min.

15

LEWIAN Wiesław Leoniuk

Baciki Bliższe 101,

17-300 Siemiatycze

15853,16 zł

30 min.

16

MIROSŁAW POPOW Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MANGO detal/hurt

 

ul. Poddolna 63

17-200 Hajnówka

17738,81 zł

30 min.

12

„Firma Handlowo-Usługowa Cytrus 2

Jarosław Dzwonkowski

 

12-200 Pisz

Ul. Mickiewicza 39 a

16477,65 zł

-

 

 

 

 

 

w części 3 Mięso i wędliny   

 

 

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres

Cena oferty brutto

Czas dostawy

8

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Mięsnego „KBS” Sp. z o.o.

19-100 Mońki, Potoczyzna 33A

121179,95 zł

30 min.

26

King Dystrybucja Radom

Ul. Chorzowska 3

26-600 Radom

Filia Białystok

Ul. Produkcyjna 111

113125,01 zł

25 min.

25

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Klim” Anna Klim

Konowały 44

16-070 Choroszcz

135286,63 zł

30 min.

 

18

Handel Artykułami Mięsnymi i Spożywczymi Jolanta Ciepła

15-669 Białystok

Ul. Magnoliowa 4

114093,11 zl

25 min.

 

 

 

 

 

w części 4 Produkty ogólnospożywcze 

 

 

 

 

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres

Cena oferty brutto

Czas dostawy

6

HURT DETAL ART. SPOŻYWCZO-ROLNE Anna Siekierko

18-200 Wysokie Mazowieckie

ul. Szpitalna 24

94361,28 zl

25 min.

5

Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego

15-959 Białystok,

ul. Handlowa 4

1018433,04 zl

30 min.

21

Sklep spożywczy Anabella

Ilona Pęska

18-300 Zambrów

Al. Wojska Polskiego 35

89245,74 zł

180 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w części 5 Produkty mleczarskie  

 

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres

Cena oferty brutto

Czas dostawy

4

Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego

15-959 Białystok,

ul. Handlowa 4

54358,88 zl

30 min.

 

 

 

 

 

 

 

w części 6 Mrożonki i ryby 

 

 

 

 

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres

Cena oferty brutto

Czas dostawy

7

HURT DETAL ART. SPOŻYWCZO-ROLNE Anna Siekierko

18-200 Wysokie Mazowieckie

ul. Szpitalna 24

54346,01 zl

25 min.

22

REN sp. z o.o.

26-600 Radom,

ul. Tartaczna 3

59014,34 zl

20 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w części 7 Pieczywo

 

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres

Cena oferty brutto

Czas dostawy

10

PODLASKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MIĘSNE Sp. z o.o.

15-557 Białystok,

ul. Dojnowska 61/1

49677,55 zl

30 min.

13

POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW „Społem”

w Białymstoku

15-950 Białystok, Rynek Kościuszki 15

71236,58 zł

60 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły

 

 X Liceum Ogólnokształcącego

 

w Białymstoku

 

Urszula  Sztabelska- Kopa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2018 Strona XLO w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

Copyright © 2004-2018. All Rights Reserved.